De specialist in de WOZ en OZB

Nieuws


WOZ bezwaar maken? Dit zijn de 5 belangrijkste argumenten!

De WOZ waarde van uw woning is een belangrijk gegeven. Daarom is het heel vervelend als de gemeente een heel andere WOZ waarde vaststelt, dan die u zelf in gedachten heeft. Het is erg belangrijk om de WOZ waarde van uw woning grondig te controleren om te zien of alle noteringen wel juist zijn. Klopt het aantal vierkante meters grond dat in de waardering is opgenomen? En zijn de objectkenmerken wel goed genoteerd? Als u het niet eens bent met de WOZ waarde van uw woning, zoals die door de gemeente is bepaald, kunt u hier bezwaar tegen maken. Steeds meer woningeigenaren maken gebruik van deze mogelijkheid. In de bezwaarschriften van de laatste jaren komen vijf belangrijke argumenten terug: belemmerende omgevingsfactoren, achterstallig onderhoud, het energielabel, scheurvorming en asbest. We geven u graag een beschrijving van deze punten.

 

Belemmerende omgevingsfactoren

Niet alleen uw woning zelf is bepalend voor de WOZ waarde. Ook de omgeving speelt een belangrijke rol. Als uw woning helemaal perfect is, maar in een omgeving met geluidshinder of stankoverlast staat, zal de waarde ervan drastisch verminderen. Windmolens, spoorlijnen, hoogspanningsmasten, UMTS-masten of drukbezochte publieke plekken worden beschouwd als ernstig belemmerende omgevingsfactoren. Daarom zullen deze gegevens medebepalend moeten zijn bij het vaststellen van de WOZ waarde van uw woning.

 

Achterstallig onderhoud

Een woning of pand met achterstallig onderhoud, zal minder snel verkocht worden dan een object dat recent gerenoveerd is. Belangrijke aspecten van slecht of achterstallig onderhoud zijn onder andere afbladderend schilderwerk, problemen aan het dak, lekkage of andere vochtproblemen en gedateerde installaties voor gas, water en elektriciteit. Daarnaast worden de staat van de keuken en de badkamer ook meegenomen in de status van het onderhoud. De gemeente zal de mate van onderhoud op een eerlijke manier moeten laten meewegen bij het bepalen van de WOZ waarde.

 

Het energielabel van uw woning

Iedere woning in Nederland heeft sinds 2015 een energielabel, dat is toegekend door de Rijksoverheid. Zonder zo’n label kan een woning niet verkocht of verhuurd worden. Aan het energielabel kan worden afgelezen of een woning energiezuinig is of niet, waarbij een energielabel A staat voor duurzaam wonen en een energielabel E of lager voor ‘niet zuinig wonen’. Woningen met een lager energielabel zijn vaak slecht geïsoleerd en hebben een gedateerde verwarmingsinstallatie. Deze woningen worden minder snel verkocht en brengen minder op dan vergelijkbare woningen, die energiezuiniger zijn. Het is belangrijk dat rekening wordt gehouden met het energielabel bij de bepaling van de WOZ-waarde. Op www.energielabelatlas.nl vind u alle benodigde informatie.

 

Scheurvorming

Zijn er scheuren in uw woning ontstaan? Dat is mogelijk door verschillende oorzaken. Zo kan uitzetten of krimpen, zware belasting en corrosie van de wapening bijvoorbeeld scheurvorming tot gevolg hebben. Een pand met scheuren is kwetsbaarder en minder stabiel. Er zal daarom een flinke investering nodig te zijn om de ontstane schade te herstellen. Deze kosten zijn van grote invloed op de waarde van de woning. Erg belangrijk dus, dat de gemeente de WOZ waarde mede hierop baseert.

 

Asbest

Eigenaren van woningen of bedrijfspanden, waarin asbest is verwerkt, zullen hoge kosten moeten maken om dit te laten verwijderen. Asbest brengt schade toe aan de gezondheid. Vandaar dat de rijksoverheid asbestdaken vanaf 2024 wilde verbieden, de eerste kamer stemde hier echter niet mee in.

Bent u het niet eens met de WOZ waarde, omdat uw woning volgens u te hoog gewaardeerd is? Bezwaarmaker.nl maakt het u gemakkelijk. Wij houden ons dagelijks bezig met het vaststellen van de juiste WOZ waarde en maken kosteloos WOZ bezwaar namens u.


 

Terug naar overzicht

Onze beoordeling

8.5

Gebaseerd op onafhankelijke 2969 beoordelingen via klantenvertellen.nl

Alle 2969 beoordelingen

Waarom Bezwaarmaker?

  • Kosteloos bezwaar maken
  • Betaal minder belasting
  • Grotere kans op succes
  • Actief in heel Nederland
  • Deskundig bezwaarschrift

Maak bezwaar
Bezwaarmaker 8.5102969