Kan ik ook bezwaar maken als ik een huurwoning heb?

Met name voor huurders van sociale huurwoningen kan het lonen om bezwaar te maken tegen een hoge WOZ-waarde. Wanneer het bezwaar namelijk succesvol is, gaat vervolgens de maximaal toegestane huurprijs van je woning omlaag.

Krijg ik via de bezwaarmaker.nl een gegarandeerde waardeverlaging?

Nee, de kans op een waardeverlaging wordt echter wel groter dan wanneer u zelf bezwaar maakt, omdat wij deskundig zijn op het gebied van de Wet WOZ. Als de uitkomst negatief is overlegt bezwaarmaker.nl met u over het al dan niet in beroep gaan bij de rechtbank tegen deze uitspraak.

Kan ik mijn aangifte inkomstenbelasting 2023 al indienen, ondanks dat er een bezwaarschrift loopt tegen de vastgestelde waarde van 2024?

Ja, voor de aangifte inkomstenbelasting 2023 is de WOZ-waarde van 2023 van toepassing, dus de waarde die vorig jaar al is vastgesteld.

Wij zijn halverwege het jaar eigenaar van een woning geworden, kan ik dan nog bezwaar maken tegen de waarde van 2024?

Ja, u dient dan contact op te nemen met de gemeente om een nieuwe beschikking op te vragen. Tegen deze beschikking kunnen wij dan binnen 6 weken na ontvangst nog bezwaar woz maken.

Waarom zou ik de bezwaarprocedure door Bezwaarmaker.nl laten uitvoeren en maak ik niet zelf bezwaar?

Bezwaarmaker.nl is deskundig op het gebied van de Wet WOZ. Met onze bedrijfsvoering kunnen wij deskundig bezwaar maken tegen uw WOZ-waarde. Onze taxateurs hebben daarnaast inzage in alle verkochte woningen in uw gemeente.

Gratis? Hoe kunnen jullie mij dit gratis aanbieden?

Wanneer een bezwaar gegrond wordt verklaard, dan is de gemeente wettelijk verplicht om onze kosten te vergoeden.

Alles over deze vergoeding staat vermeld in de artikelen 7:15 en 8:75 Awb en het Besluit Proceskostenvergoeding Bestuursrecht.

Wat kost het mij als mijn WOZ waarde niet wordt verlaagd?

Indien de waarde niet wordt verlaagd kost het u niets. Bezwaarmaker.nl neemt de gemaakte kosten voor haar rekening.

Ik heb zelf al een bezwaarschrift ingediend. Kan ik nog gebruik maken van jullie dienstverlening?

Dan kunt u zich nog steeds aanmelden. Wij maken dan kenbaar bij de gemeente dat wij de procedure kosteloos van u overnemen.

Wanneer kan ik de uitspraak op het namens mij ingediende bezwaarschrift verwachten?

Dit kan 2 weken tot meer dan 6 maanden duren. Afhankelijk van uw gemeente en de complexiteit van uw dossier. Uw gemeente of Belastingsamenwerking heeft tot 31 december van het betreffende belastingjaar de tijd om uw bezwaar af te handelen. Deze termijn kunnen ze zelfs met zes weken verlengen als ze dit tijdig aangeven. Als u een tijd niets hoort, is het helaas wachten op de uitspraak. Hier hebben wij geen invloed op.

Ik heb van mijn gemeente of Belastingsamenwerking een formulier ontvangen voor een onderzoek geregistreerde gegevens van uw pand, ben ik verplicht dit formulier in te vullen?

Op basis van het besluit gegevensverstrekking Wet waardering onroerende zaken bent u verplicht deze gegevens aan de gemeente te verstrekken. Echter in de praktijk zullen er geen consequenties voor u aan verbonden. Heeft u hier nog verder vragen over mail ons.

Bezoeken jullie de woningen ter plaatse of worden deze inpandig opgenomen?

Nee in beginsel niet, onze taxateurs beschikken over verkoopcijfers van alle verkochte woningen in Nederland, daarnaast beschikken wij over technische hulpmiddelen die aangevuld met uw grieven op het inschrijfformulier voor ons voldoende informatie verschaffen om een gedegen bezwaarschrift in te dienen. Indien noodzakelijk zullen we niet nalaten een inpandige opname uit te voeren.

Krijg ik via de bezwaarmaker.nl een gegarandeerde waardeverlaging?

Nee, de kans op een waardeverlaging wordt echter wel groter dan wanneer u zelf bezwaar maakt, omdat wij deskundig zijn op het gebied van de Wet WOZ en alle transacties in Nederland inzichtelijk hebben. Als de uitkomst negatief is overlegt bezwaarmaker.nl met u over het al dan niet in beroep gaan bij de rechtbank tegen deze uitspraak.

Wordt er met mij ook een vooroverleg gepleegd?

Middels de vragenlijsten kunt u informatie aan ons kenbaar maken wat volgens u van belang is voor de procedure. Wij zullen dan slechts de meest relevante grieven verwerken in de bezwaarschriften. Door de (tien) duizenden aanmeldingen jaarlijks en de korte periode dat wij de bezwaarschriften kosteloos moeten indienen zijn wij genoodzaakt de processen zo goed mogelijk te optimaliseren een overleg kan dan ook niet altijd plaats vinden. Maar zal wel plaats vinden indien een taxateur dit noodzakelijk acht.

Kan ik het bezwaarschrift ook inzien?

Het bezwaarschrift is niet inzichtelijk daar wij dit het verleden wel hebben gedaan met zeer slechte ervaringen. Hetgeen teveel tijd kost en weinig toegevoegde waarde heeft voor het verdere proces. Middels de vragenlijsten kunt u informatie aan ons kenbaar maken wat volgens u van belang is voor de procedure. Wij zullen dan slechts de meest relevante grieven verwerken in de bezwaarschriften. Door de (tien) duizenden aanmeldingen jaarlijks en de korte periode dat wij de bezwaarschriften kosteloos moeten indienen zijn wij genoodzaakt de processen zo goed mogelijk te optimaliseren.

Kan het zijn dat een gemeente mijn woning komt bezichtigen?

Het kan voorkomen dat de gemeente, naar aanleiding van het ingediende bezwaarschrift, een inpandige opname wil uitvoeren. Bent u nu verplicht om hieraan medewerking te verlenen?

In artikel 50 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen – dat ingevolge artikel 30 van de Wet waardering onroerende zaken van toepassing is voor het bepalen van de WOZ-waarde – is bepaald dat degene die een gebouw of grond in gebruik heeft verplicht is desgevraagd toegang te verlenen aan een door de Ambtenaar aangewezen deskundige. In beginsel bent u dan ook verplicht om mee te werken aan een inpandige opname.

Indien u de toegang weigert, zal er, wanneer de inpandige opname plaats vindt in het kader van een WOZ-procedure, een ommekeer in de bewijslast plaatsvinden. Om die reden raden wij belanghebbende dan ook altijd aan om mee te werken aan een inpandige opname. Het verzetten van een inpandige opname heeft verder geen juridische consequenties. De gemeente voert de inpandige opname uit om een beter beeld van woning te krijgen. Op deze manier krijgt zij meer inzicht in de onderhoudstoestand en het voorzieningenniveau van de woning. Dit is van belang, aangezien in het kader van de Wet WOZ dient te worden vergeleken met (de staat van onderhoud van de) referentieobjecten.

U heeft het bedrag aan gemeentelijke belastingen al betaald, kan ik mij dan nog aanmelden?

Ja, u kunt zich nog steeds bij ons aanmelden. Het teveel betaalde belastinggeld krijgt u, bij een verlaging, van de gemeente weer terug gestort. Let er wel op dat u zich binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet dient aan te melden.

Voor welke onroerende zaken kan ik Bezwaarmaker.nl inschakelen?

Bezwaarmaker.nl kan tegen alle onroerende zaken bezwaar maken bij uw gemeente.

Uw privacy is van groot belang?

Via www.bezwaarmaker.nl kunt u zich aanmelden voor onze dienst. Wij vragen u dan om NAW-gegevens, uw aanslagbiljet en gegevens over het pand waarop het bezwaar betrekking zal hebben. Deze gegevens worden in stap 4 van het aanmeldproces automatisch aan ons toegezonden. Voor meer informatie kunt u terecht op onze privacy pagina.

Wat kost het mij als de WOZ waarde wordt verlaagd?

Als u ons inschakelt voor een bezwaar woz voor een woning komt u in aanmerking voor een kostenvergoeding. Is het bezwaarschrift gegrond, dan vergoedt de gemeente onze kosten. Zij zijn dit bij wet verplicht. Is het bezwaarschrift ongegrond, dan is dit ons risico. Het kost u dus per saldo niets.

Indien u zich aanmeld voor een pand verkregen uit een erfenis brengen wij, naast de kostenvergoeding van de gemeente, 1,5% in rekening over het verschil tussen de oude en verlaagde waarde.

klantenvertellen logo

3.378+ reviews

Klanten geven ons een 8.7

10

15 feb. 2022

Vastbijters in positieve zin :-)

Keurig zijn we op de hoogte gehouden ondanks lange doorlooptijd met gemeente. Uitkomst volledig naar wens Dank!

Ron Aanbevelen? Ja

8

19 jan. 2022

De ervaring wordt sterk beïnvloed over het al of niet behalen van succes, In dit geval dus goed

Vakbekwaam, anders zou het bezwaar niet zijn gehonoreerd. Ik werd steeds goed geïnformeerd zodra de procedure daartoe aanleiding gaf.

G.A. Aanbevelen? Ja

10

22 jan. 2022

prima werk geleverd

Een keer een vragenformulier moeten invullen en de rest ging vanzelf. Verder geen gezeur, alles zelfstandig afgehandeld en het resultaat was super.

R. Aanbevelen? Ja

9

10 feb. 2022

Prima ik heb vermindering gekregen.

Geen klachten ik heb niets hoeven te doen het ging stilletjes aan mij voorbij en het gebeurde gewoon.

R.p. Beijleveld Aanbevelen? Ja

9

13 feb. 2022

Mijn ervaring is zeer goed.

Mijn ervaring over uw dienst is erg prettig. De klachten richting gemeente over de hoogte van de WOZ-waarde van mijn woning heeft u naar tevredenheid richting gemeente verwerkt. Mijn dank voor uw manier van aanpak.

J.Euser Aanbevelen? Ja

10

31 jan. 2022

Zeer professioneel en met gewenste resultaat.

Ik ben zeer tevreden over de wijze waarop Bezwaarmaker de bezwaarprocedure heeft uitgevoerd en afgehandeld. Zeer professioneel en uiteindelijk ook met het gewenste resultaat. Ik ben ook zeer tevreden over de wijze waarop ik op de hoogte ben gehouden over de voortgang.

Elle Aanbevelen? Ja

8

8 feb. 2022

De aanhouder wint

Nadat eerst ons bezwaar was afgewezen zijn we hiertegen in beroep gegaan en met succes. Hartelijk Dank voor wat jullie gedaan hebben, Chapeau

WB Aanbevelen? Ja

8

4 feb. 2022

Gerichte info, helder wat zelf wel/ niet doen

Geruststellende gedachte dat jullie procedures in de gaten houden en heldere info vragen en geven. Was even wat cynisch, eerst zien dan geloven. Maar door te cummuniceren met mij heeft mij geholpen in loslaten en vertrouwen hebben met een geweldig resultaat!

S.spigt Aanbevelen? Ja

Je hebt ons gezien bij