De specialist in de WOZ en OZB

Bezwaar WOZ Amsterdam 2020

Bezwaar WOZ waarde Amsterdam

Stel je woont in Amsterdam, dan stelt de gemeente Amsterdam de WOZ-waarde van je huis vast. Je hebt vervolgens zes weken om bezwaar WOZ waarde Amsterdam in te dienen. Maar is het nuttig om bezwaar WOZ waarde Amsterdam te maken en hoe doe je dat zo dat de kans op het succes verlagen van de WOZ-waarde het grootst is?

 

Vindt u dat de WOZ waarde van uw woning in Amsterdam te hoog is bepaald? Bezwaar maken is niet moeilijk. Zeker niet als u dat laat doen door Bezwaarmaker.nl

WOZ waarde Amsterdam


 

Veel inwoners van Amsterdam hebben moeite met de hoge WOZ waarde van hun woning. Eigenaren van huizen of bedrijfspanden zijn het niet eens met de taxatie. Zij vinden dat de gemeente Amsterdam een te hoge waarde toekent aan hun pand. Toch zijn er maar weinig Amsterdammers, die bezwaar maken tegen de WOZ waarde. En dat is niet alleen in de hoofdstad zo. In heel Nederland wordt door maar 2% van de eigenaren bezwaar aangetekend bij de gemeente.

 

Bezwaar maken tegen WOZ waarde

 

Veel woningbezitters zetten vraagtekens bij de WOZ waarde van hun woning. Toch komen maar weinigen in actie. Dat komt omdat veel mensen denken dat bezwaar maken niet helpt. Daarom nemen zij niet de moeite een bezwaarschrift in te dienen. Anderen zien op tegen de procedure en laten het bezwaar daarom maar zitten. Daarnaast zijn er mensen, die niet eens weten dat bezwaar maken mogelijk is. Tijd om daar verandering in te brengen.

 

Waarom bezwaar maken?

 

Bezwaar maken tegen de WOZ waarde van uw woning of bedrijfspand loont. Van de weinige bezwaarschriften, die worden ingediend, wordt namelijk meer dan de helft gehonoreerd. De gemeente stelt de WOZ waarde van het pand dan naar beneden bij. En dat levert u veel voordeel op. Een woningbezitter kan zelfs € 272 besparen op het bedrag dat aan belasting betaald moet worden. Dat is bij veel inwoners van Amsterdam helaas niet bekend. Het gevolg is dus dat er veel te veel belasting betaald wordt, terwijl dat niet nodig is.

 

WOZ waarde en belastingen

 

De WOZ waarde van uw pand is bepalend voor diverse belastingen. Zo worden onder meer de inkomstenbelasting, de onroerend zaak belasting en de waterschapsbelasting erop gebaseerd. Een te hoge WOZ waarde veroorzaakt dus te hoge belastingen. Daarom kunt u door het maken van bezwaar behoorlijk minder belasting gaan betalen. Vindt u het lastig om zelf bezwaar te maken? Dan kunt u dit ook overlaten aan Bezwaarmaker.nl. Wij nemen het u graag uit handen en dienen namens u een bezwaarschrift in.

 

Wat zijn geldige redenen voor bezwaar?

 

Een te hoge WOZ waarde op zich is geen reden voor bezwaar. Wel kunt u andere zaken aanvoeren. Achterstallig onderhoud en een gedateerde badkamer of keuken zijn bijvoorbeeld geldige argumenten. Ook aanwezig asbest is een reden om de WOZ waarde te verlagen. Niet alleen het pand zelf, maar ook de omgeving telt mee bij de taxatie. Als uw woning vlakbij windmolens staat, heeft dat invloed op de waarde. Dat geldt ook voor drukbezochte publieke voorzieningen, die overlast kunnen veroorzaken.

 

U hoeft het niet zelf te doen

 

Wilt u bezwaar maken tegen de WOZ waarde van uw woning in Amsterdam? Dan staat u er niet alleen voor. Als u op ziet tegen de procedure, kan Bezwaarmaker.nl u helpen. Wij nemen u graag de rompslomp uit handen. Als u zich bij ons aanmeldt, maken wij uw bezwaarschrift op en dienen dat in bij de gemeente Amsterdam. U hoeft alleen maar te wachten op de uitslag. En is die niet naar tevredenheid? Dan voeren wij ook de beroepsprocedure voor u.

 

Waarom Bezwaarmaker.nl?

 

Bij Bezwaarmaker.nl werken we met een team van specialisten. Onze taxateurs hebben jarenlange ervaring met WOZ taxaties. Daarom kunnen wij snel en efficiënt te werk gaan. Zo stellen wij een goed beargumenteerd bezwaarschrift voor u op. Dat dienen we vervolgens namens u in bij de gemeente. Wij houden van een transparante werkwijze en een duidelijke communicatie. U kunt bijvoorbeeld altijd inloggen om de status van uw dossier te bekijken.

 

Hoe werkt Bezwaarmaker.nl?

 

U kunt zich gratis online aanmelden bij Bezwaarmaker.nl. U ondertekent vervolgens een formulier waarmee u ons machtigt. Dat stuurt u naar ons terug, samen met uw WOZ beschikking. Wij vragen bij de gemeente het taxatierapport op. Als wij uw dossier gaan behandelen, nemen we de door u genoemde argumenten mee. Wij stellen het bezwaarschrift op en dienen het in bij de gemeente. Zodra er een uitspraak is, bespreken we die met u. Niet tevreden? Dan voeren wij ook graag kosteloos de beroepsprocedure voor u.

 

Aanmelden

Weten hoeveel belasting
u kunt besparen?
Bezwaarmaker 8.5102641