De specialist in de WOZ en OZB
085-7730297

Bezwaar WOZ Amsterdam 2019

Bezwaar WOZ waarde Amsterdam

Stel je woont in Amsterdam, dan stelt de gemeente Amsterdam de WOZ-waarde van je huis vast. Je hebt vervolgens zes weken om bezwaar WOZ waarde Amsterdam in te dienen. Maar is het nuttig om bezwaar WOZ waarde Amsterdam te maken en hoe doe je dat zo dat de kans op het succes verlagen van de WOZ-waarde het grootst is?

 

WOZ-Waarde op waardepeildatum 1 januari van het voorgaande jaar


Voor de duidelijkheid; woningbezitters krijgen in de eerste twee maanden van het jaar een WOZ-beschikking in de (digitale) brievenbus. De Waardering Onroerende Zaken is een schatting van de waarde die je huis op 1 januari van het voorgaande jaar vertegenwoordigde. Met andere woorden: de beschikking die je in de eerste twee maanden van 2019 krijgt, heeft betrekking op de waarde die je huis op 1 januari 2018 had. Dit kan nogal eens voor verwarring zorgen. Sinds 2016 krijgen ook huurders een WOZ-beschikking. Dit vanwege het feit dat de WOZ-waarde van invloed is op de maximale huurprijs die voor een sociale huurwoning mag gelden. Doorgaans is de WOZ-waarde bepalend voor 25 procent van de maximale huurprijs. Huurders die in het bezit zijn van een WOZ-beschikking hebben de mogelijkheid om in het geweer te gaan als ze ervan overtuigd zijn dat de waarde niet overeenkomt met de werkelijkheid. 
 

WOZ-Waarde gebaseerd op schattingen


Het is altijd verstandig om de WOZ-waarde te controleren, verplicht is het overigens niet. Een verkeerd vastgestelde waarde kan wel nadelig zijn voor de portemonnee en kan je zomaar honderden en soms wel duizenden euro’s kosten. Het controleren van de WOZ-waarde is de moeite waard, omdat de waarde niet heel nauwkeurig tot stand komt en voor het grootste deel gebaseerd is op schattingen. De gemeente is simpelweg niet financieel bij machte om elk jaar opnieuw de huizen van zowel binnen en buiten te bezichtigen en te taxeren. De vastgestelde waarde rolt uit de computer onder verantwoordelijkheid van een computermodel. Dit model vergelijkt de kenmerken en de prijs van in de gemeente verkochte huizen rond de peildatum. Krijg je een beschikking WOZ-waarde 2019, dan is je huis door het computermodel dus vergeleken met woningen die begin 2018 verkocht zijn. Gemeenten maken bovendien gebruik gemeentetaxateurs die steekproefsgewijs- en met behulp van Funda, vergunningen, kenmerken en luchtfoto’s- de waarde controleren. Maar ook voor deze controleurs is het onmogelijk om alle woningen goed te controleren.
 

Invloed op gemeentelijke belastingen
 

Een lage WOZ-waarde heeft een aantal voordelen. Zo betaal je als erfgenaam minder belasting als je een huis erft en is de WOZ-waarde te hoog ingeschat dan betaal je als eigenaar van een koophuis te veel inkomstenbelasting en een veel te hoog eigen woning forfait. Nog iets; het bedrag dat je aan gemeentelijke heffingen betaalt is afhankelijk van de vastgestelde WOZ-waarde, zoals er gemeenten zijn waarbij de WOZ-waarde ook gekoppeld is aan de rioolbelasting die afgedragen moet worden. Betaal je als huurder de maximaal toegestane huur, dan kun je baat hebben bij een WOZ-waarde die op lager peil ligt. Ook voor mensen die hun huis willen verkopen is de WOZ-waarde van belang. Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe meer ze potentiele kopers kunnen overtuigen van de hoge waarde van het huis immers. De WOZ-waarde is behalve aan de al genoemde belastingen ook gekoppeld aan de vermogensbelasting, de roerenderuimtebelasting en de inkomstenbelasting. Dit maakt het controleren en het eventueel bezwaar maken tegen de vastgestelde waarde nog belangrijker.

Bezwaarmaker.nl
 

Als je de WOZ-waarde gecontroleerd hebt en ervan overtuigd bent dat de waarde niet goed is ingeschat, onderneem dan altijd binnen een periode van zes weken actie. Dit kan overigens ook als je van mening bent dat de WOZ-waarde te laag is vastgesteld. Je kunt dit zelf doen, verstandiger – en sneller- is het echter om bezwaarmaker.nl te raadplegen. Dan namelijk kun je al binnen een paar minuten bezwaar indienen. En duur is het beslist niet. Sterker nog, voor woningen is het gratis, voor een bedrijfspand kost het de dertig procent op de OZB-besparing en dit geldt ook voor bezwaar maken als je over meerdere panden beschikt. Omdat er zoveel zaken van belang zijn op de geschatte WOZ-waarde, is het altijd zeer verstandig om de schatting te controleren op juistheid, of het nu te hoog of te laag ingeschat is. Dit kun je zelf doen, maar verstandiger is het om dit door bezwaarmaker.nl te laten doen, simpelweg omdat je zelf vaak in ambtelijke molens terecht komt waar je liever niet in terecht komt. Bovendien verschillen de regels vaak weer per gemeente hetgeen het allemaal bepaald niet gemakkelijker en duidelijker maakt. En je betaalt vanuit de besparing, dus eigenlijk kost het je helemaal niets. 
 
Heeft u het vermoeden dat ook uw WOZ-waarde niet klopt? Laat haar dan gratis op juistheid controleren door Bezwaarmaker.nl. Blijkt de WOZ-waarde te hoog, dan maken wij namens u bezwaar. In 89% van de door ons behandelde dossiers wordt de WOZ-waarde ook daadwerkelijk verlaagd.

 

Aanmelden

Weten hoeveel belasting
u kunt besparen?
Bezwaarmaker 8.5102397