Uw privacy is voor Bezwaarmaker.nl van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de dienst www.bezwaarmaker.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Bezwaarmaker.nl.

Onze dienst

Wij maken gratis bezwaar voor woningbezitters. Als het bezwaar gegrond is betaalt uw gemeente onze kosten op grond van het wettelijke stelsel. Indien de waarde niet wordt verlaagt zijn de kosten voor onze rekening. In onze dienst verrichten wij het WOZ-bezwaar in 5 stappen. De eerste stap is dat u zich aanmeld, zie ook de volgende alinea. In stap 2 versturen wij een bezwaarschrift om de bezwaartermijn veilig te stellen. Vervolgens beoordelen wij uw WOZ-waarde en gaan op zoek naar de juiste motivatie om een lagere waarde te onderbouwen, dit is stap 3. Wanneer de gemeente niet voornemens is de waarde te verlagen zal als stap 4 een hoorzitting volgen. Stap 5 is het ontvangen van de uitspraak. Wij zullen deze beoordelen en vervolgens naar u versturen. Als we niet tevreden zijn met de uitspraak kunnen we in overleg met u in beroep gaan bij een rechtbank. “

Het is onze opzet u zoveel mogelijk werk uit handen te nemen, met als uitkomst dat u uw zaken goed heeft geregeld. Onze dienst heeft als doel u te ontzorgen. Om invulling aan dit doel te kunnen geven werken wij samen met partners. Onze partners zijn zorgvuldig geselecteerd en de diensten die zijn u bieden zullen ook als doel hebben u te ontzorgen. In onze selectie hebben wij ook beoordeeld en vastgesteld dat ook onze partners zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Zie ook alinea Verstrekken aan andere bedrijven of instellingen.

Aanmeldformulier
Via www.bezwaarmaker.nl kunt u zich aanmelden voor onze dienst. Wij vragen u dan om NAW-gegevens, uw aanslagbiljet en gegevens over het pand waarop het bezwaar betrekking zal hebben. Deze gegevens worden in stap 4 van het aanmeldproces automatisch aan ons toegezonden. Deze gegevens hebben wij nodig om de dienst voor u uit te kunnen voeren en om contact met u op te kunnen nemen als wij aanvullende informatie nodig hebben of wij u op de hoogte willen houden van de status. We bewaren deze gegevens totdat het bezwaarproces is afgerond en 5 jaar daarna. Gegevens worden opgeslagen om bezwaarprocedures in volgende jaren makkelijker te maken en om u op de hoogte houden over de ontwikkelingen binnen de Wet WOZ.

Contactformulier en nieuwsbrief
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Voor het invullen van het contactformulier vragen wij e-mailadres, telefoonnummer en naam. Met deze gegevens kunnen wij contact met u opnemen om uw vraag of opmerking te behandelen. Wij bewaren deze informatie totdat wij uw vragen of opmerkingen hebben afgehandeld en u geen verdere vragen meer heeft.

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Via uw account kunt u dit ook doorgeven. Via het portaal kunt u dit ook doorgeven.
Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt of maximaal een jaar nadat wij u de laatste nieuwsbrief hebben toegezonden.

Reclame
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

  • per e-mail
  • via social media

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Via uw account kunt u dit ook doorgeven.

Uw account
Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.

Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, ip-adres, functie, bedrijfsnaam, type pand, foto’s en gegevens aanslagbiljet, factuuradres, betalingsgegevens en uw geslacht. Deze gegevens hebben wij nodig voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot u het account opheft. Wij bewaren dan wel nog de gegevens die wij op grond van wetgeving moeten bewaren. Denk hierbij aan gegevens voor de belastingdienst, deze bewaren wij maximaal 7 jaar. U kunt via uw account informatie aanpassen wanneer u dat wilt.

Toegang portaal
In ons portaal krijgt u toegang tot een beheeromgeving waar u zelf dingen kunt instellen, opgeven en wijzigen voor de dienst. U kunt hier bijvoorbeeld uw NAW-gegevens opgeven of wijzigen en gegevens over het pand waarvoor u een bezwaar wenst in te dienen doorgeven. Wij houden bij wat u gedaan heeft en wanneer, zodat daar bewijs van is. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat u uw account opheft.

Statistieken en profilering
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze dienst. Met deze statistieken verbeteren we onze dienst om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen uw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over u te weten te komen. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren. Wilt u dit niet, dan kunt u dit altijd aan ons melden. Voor het verwerken van deze gegevens gebruiken wij cookies. Deze cookies verzamelen uw ip-adres, zoekgeschiedenis en combineren dit met gegevens uit andere cookies.

De cookies plaatsen wij alleen na uw toestemming. Wij bewaren deze informatie voor drie maanden.

Locatiegegevens
Soms is het nodig voor onze dienst www.bezwaarmaker.nl om te achterhalen op welke plek u bent. We vragen dan apart of we dit mogen weten en alleen als u dan toestemming geeft, krijgen wij deze informatie. Deze informatie wordt gedeeltelijk gebruikt om bij uw gemeente aan te kunnen tonen wie zich bij ons heeft aangemeld en zijn nodig voor marketingdoeleinden.

Voor deze dienst gebruiken wij de navigatie- en locatiesoftware op uw telefoon of computer. Wij hebben geen controle over wat de makers van deze software (zoals Google Maps) daarmee doen. Lees dus altijd ook hun privacyverklaringen.

Advertenties
Onze dienst vertoont advertenties.Deze publiceren wij niet zelf of advertentiebureaus waarmee wij samenwerken. Deze bureaus houden bij of u ze leuk vindt, en gebruiken die informatie om in de toekomst alleen nog maar leuke of interessante advertenties en aanbiedingen te doen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor onze dienst of als wij dat wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf.

Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Deze partners kunnen uw persoonsgegevens krijgen. Dit zijn onze hostingpartij, ons Administratiekantoor, onze partners en het call center dat u te woord staat als u contact met ons opneemt. Ook marketingbedrijven kunnen toegang krijgen tot uw gegevens. Zij zorgen er voor dat advertenties zo veel mogelijk interessante of leuke aanbiedingen bevatten. Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Als wij een bezwaarschrift indienen zullen wij ook gegevens doorgeven aan de gemeente waarin uw pand gevestigd is. Dit is noodzakelijk, zodat deze gemeente het bezwaar kan beoordelen.

Cookies
Via onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Bezwaarmaker.nl gebruikt daarnaast cookies om gedrag en voorkeuren na te gaan. Met deze informatie kan Bezwaarmaker.nl haar website en advertenties via andere kanalen afstemmen op uw wensen.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaring.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt gevraagd akkoord te gaan met cookies. Op het moment dat u akkoord, geeft u ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in de pop-up en deze privacy- en cookieverklaring. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

DoubleClick DART

Google gebruikt deze DART cookies om relevante advertenties gebaseerd op uw interesses te tonen.

U kunt uzelf uitschrijven voor het gebruik van DART cookies door naar de volgende site te gaan:

http://www.google.com/privacy_...

Google Adwords

Google gebruikt deze cookies om relevante advertenties gebaseerd op uw interesses te tonen.

Adcrowd

Adcrowd gebruikt deze cookies om relevante advertenties gebaseerd op uw interesses te tonen.

Double ad exchange

Double ad exchange gebruikt deze cookies om relevante advertenties gebaseerd op uw interesses te tonen.

Facebook Connect

Facebook gebruikt deze cookies om relevante advertenties gebaseerd op uw interesses te tonen.

Facebook social plugins

Facebook gebruikt deze cookies om relevante advertenties gebaseerd op uw interesses te tonen.

Google dynamic remarks

Google gebruikt deze cookies om relevante advertenties gebaseerd op uw interesses te tonen.

Google tag manager

Wij gebruiken Google tag manager om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Google+ platform

Google gebruikt deze cookies om relevante advertenties gebaseerd op uw interesses te tonen.

Mouseflow

Wij gebruiken Mouseflow om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken.

Twitter advertising

Twitter gebruikt deze cookies om relevante advertenties gebaseerd op uw interesses te tonen.

Twitter analytics

Twitter gebruikt deze cookies om relevante advertenties gebaseerd op uw interesses te tonen.

Twitter button

Twitter gebruikt deze cookies om relevante advertenties gebaseerd op uw interesses te tonen.

Zopim

Wij gebruiken Zopim chat om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken en u te woord te kunnen staan via de chatfunctie op de website.


Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Onze volledige website is beveiligd middels een SSL certificaat. De gegevens die je bij ons achterlaat worden beveiligd naar onze server verzonden. We passen de beveiliging steeds aan naar de nieuwe technische stand.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
  • het laten corrigeren van fouten;
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
  • intrekken van toestemming;
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Bezwaarmaker.nl
Witte Paal 333
1742LE Schagen
info@bezwaarmaker.nl
0857730297


Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 24 mei 2018.

klantenvertellen logo

3.378+ reviews

Klanten geven ons een 8.7

8

8 feb. 2022

De aanhouder wint

Nadat eerst ons bezwaar was afgewezen zijn we hiertegen in beroep gegaan en met succes. Hartelijk Dank voor wat jullie gedaan hebben, Chapeau

WB Aanbevelen? Ja

9

13 feb. 2022

Mijn ervaring is zeer goed.

Mijn ervaring over uw dienst is erg prettig. De klachten richting gemeente over de hoogte van de WOZ-waarde van mijn woning heeft u naar tevredenheid richting gemeente verwerkt. Mijn dank voor uw manier van aanpak.

J.Euser Aanbevelen? Ja

9

10 feb. 2022

Prima ik heb vermindering gekregen.

Geen klachten ik heb niets hoeven te doen het ging stilletjes aan mij voorbij en het gebeurde gewoon.

R.p. Beijleveld Aanbevelen? Ja

10

15 feb. 2022

Vastbijters in positieve zin :-)

Keurig zijn we op de hoogte gehouden ondanks lange doorlooptijd met gemeente. Uitkomst volledig naar wens Dank!

Ron Aanbevelen? Ja

10

31 jan. 2022

Zeer professioneel en met gewenste resultaat.

Ik ben zeer tevreden over de wijze waarop Bezwaarmaker de bezwaarprocedure heeft uitgevoerd en afgehandeld. Zeer professioneel en uiteindelijk ook met het gewenste resultaat. Ik ben ook zeer tevreden over de wijze waarop ik op de hoogte ben gehouden over de voortgang.

Elle Aanbevelen? Ja

8

19 jan. 2022

De ervaring wordt sterk beïnvloed over het al of niet behalen van succes, In dit geval dus goed

Vakbekwaam, anders zou het bezwaar niet zijn gehonoreerd. Ik werd steeds goed geïnformeerd zodra de procedure daartoe aanleiding gaf.

G.A. Aanbevelen? Ja

10

22 jan. 2022

prima werk geleverd

Een keer een vragenformulier moeten invullen en de rest ging vanzelf. Verder geen gezeur, alles zelfstandig afgehandeld en het resultaat was super.

R. Aanbevelen? Ja

8

4 feb. 2022

Gerichte info, helder wat zelf wel/ niet doen

Geruststellende gedachte dat jullie procedures in de gaten houden en heldere info vragen en geven. Was even wat cynisch, eerst zien dan geloven. Maar door te cummuniceren met mij heeft mij geholpen in loslaten en vertrouwen hebben met een geweldig resultaat!

S.spigt Aanbevelen? Ja

Je hebt ons gezien bij