De specialist in de WOZ en OZB

Voor wie?

Voor wie?

Particuliere woningbezitters
Bezwaarmaker.nl dient Gratis bezwaar in tegen de WOZ-waarde die de gemeente heeft vastgesteld, inclusief taxatierapport door een Register Taxateur.Wij helpen u met het verlagen van uw WOZ-waarde, u bespaart niet alleen op de OZB-belasting, maar betaalt ook minder inkomsten-, waterschaps-, erfbelasting.

Huurders
Ook voor huurders kunnen wij een gratis bezwaarschrift indienen. Indien wij voor u de waarde hebben verlaagd is het in veel gevallen zelfs mogelijk om een lagere huur premie te gaan betalen op grond van de verlaagd WOZ-waarde. U bespaart dus niet alleen op lokale belastingen.

Ondernemers
Sinds de invoering van de Wet werken aan winst is de WOZ-waarde voor u van groot belang. De "Wet werken aan winst" regelt dat met ingang van 2007 het tarief voor de vennootschapsbelasting (Vpb) wordt verlaagd, maar dat de mogelijkheid om af te schrijven op gebouwen sterk wordt beperkt. Waar uw pand vroeger nog volledig afgeschreven kon worden mag u het pand, afhankelijk van uw situatie, nu nog slechts afschrijven tot 100% of 50% van de WOZ waarde.Daarbij is de WOZ-waarde de grondslag voor de gemeentelijke belastingen.

Zowel als eigenaar als gebruiker betaalt u onroerendezaakbelasting (OZB) naar een percentage van de WOZ waarde. Een verlaging van de WOZ waarde kan u al snel veel kosten besparen.

Bezwaarmaker.nl is deskundig op het gebied van de Wet WOZ. Met onze bedrijfsvoering kunnen wij deskundig bezwaar maken tegen uw WOZ-waarde. Indien nodig met een taxatierapport van een gecertificeerde WOZ-taxateur als extra onderbouwing.

In de meeste gevallen bieden wij onze dienstverlening aan op “No cure no pay” basis. Indien de gemeente ons bezwaarschrift toekent vergoeden zij de door ons gemaakte kosten. Indien het bezwaarschrift wordt afgewezen dan is dat ons risico. Wij nemen de door ons gemaakte kosten volledig voor onze rekening.

Let op! Het bezwaarschrift dient binnen zes weken na dagtekening van de Woz-beschikking te worden ingediend.Bekijk ons portfolio!  

Vastgoedbeleggers / Vastgoedbeheerders
Als belegger in onroerend goed heeft de WOZ-waarde ook consequenties voor u. Als gevolg van een wetswijziging per 1-1-2010 is de WOZ-waarde ook de grondslag voor uw onroerend goed in box 3. Een te hoge WOZ-waarde heeft dus een groot nadelig effect op het door u te betalen bedrag aan vermogensrendementsheffing.

Belegt u via een BV dan is de omvang van de activa bepalend of u door de fiscus wordt gezien als “Vastgoed BV” met alle gevolgen voor de overdrachtsbelasting van dien.
Daarnaast kunt u als belegger vaak maar afschrijven tot de WOZ-waarde van een gebouw. Indien u ook zelf gebruiker bent van dit gebouw dan mag u afschrijven tot de helft van de WOZ-waarde. De "Wet werken aan winst" regelt dat met ingang van 2007 het tarief voor de vennoot­schapsbelasting (Vpb) wordt verlaagd, maar de mogelijkheid om af te schrijven op gebouwen wordt sterk beperkt.

Gezien de impact van de WOZ-waarde op de omvang van de te betalen vennootschapsbelasting, vermogensrendementsheffing en gemeentelijke belastingen, is een juiste waardering zeer belangrijk!

Let op! Het bezwaarschrift dient binnen zes weken na dagtekening van de WOZ-beschikking te worden ingediend.

Vereniging van Eigenaren

Er zijn veel verschillende verenigingen van eigenaren.  Van groot tot klein Bezwaarmaker.nl controleert voor uw vereniging de WOZ-waarden van al uw leden. Dit is een zeer goede service naar uw leden toe! De controle en de gehele verdere behandeling is in de meeste gevallen kostenneutraal.

Mocht blijken dat de WOZ-waarden van de objecten onjuist bepaald zijn, dan zal Bezwaarmaker.nl deze bezwaar- en/of beroepprocedure zonder verdere kosten voor de vereniging voeren.

Accountants / Administratiekantoren
U weet hoe belangrijk de WOZ waarde voor uw cliënt is. Toch wordt er maar zelden bezwaar ingediend tegen de vastgestelde WOZ-waarde.Bezwaarmaker.nl is deskundig op het gebied van de Wet WOZ.

Met onze bedrijfsvoering kunnen wij deskundig bezwaar maken tegen de WOZ-waarde.Wij bieden onze dienstverlening aan op "No cure no pay" basis. Indien de gemeente ons bezwaarschrift toekent vergoeden zij de door ons gemaakte kosten.

Indien het bezwaarschrift wordt afgewezen dan is dat ons risico. Wij nemen de door ons gemaakte kosten volledig voor onze rekening.

Let op! Het bezwaarschrift dient binnen zes weken na dagtekening van de Woz-beschikking te worden ingediend.

Woningbouwverenigingen
De WOZ-waarde is voor woningbouwverenigingen van groot belang. Woningbouwverenigingen zijn integraal belastingplichtig geworden voor de vennootschapsbelasting, de gevolgen van de WOZ-waarde zijn hierdoor sterk toegenomen. 

Woningbouwverenigingen betalen meestal grote bedragen aan lokale belastingen. Omdat een woningbouwvereniging heel veel objecten bezit, is het meestal niet gemakkelijk de WOZ-waardes van al die beschikkingen op juistheid te beoordelen.

Bezwaarmaker bezit de deskundigheid en ervaring om dergelijke massale processen te controleren tot een goed einde te brengen. Besparingen van enkele tienduizenden euro's op gemeentelijke belastingen zijn al snel binnen handbereik. Bezwaarmaker kan u ook begeleiden bij het waarderen van uw objecten voor de vennootschapsbelasting.

Makelaars
Als makelaar heeft u verstand van de woningmarkt, u heeft dagelijks te maken met de aan- en verkoop van woningen en- of bedrijfspanden. Waarschijnlijk krijgt u ook veel vragen over de WOZ-waarde, aangezien deze waarde steeds breder gebruikt wordt, neemt het belang van de WOZ-waarde toe. Als u zelf niet de specifieke kennis in huis heeft met betrekking tot de Wet WOZ, kunt u samen met ons uw klanten toch een stukje extra service geven. Als u interesse heeft, neemt u dan gerust contact op! 

 

Onze beoordeling

8.5

Gebaseerd op onafhankelijke 3033 beoordelingen via klantenvertellen.nl

Alle 3033 beoordelingen

Waarom Bezwaarmaker?

  • Kosteloos bezwaar maken
  • Betaal minder belasting
  • Grotere kans op succes
  • Actief in heel Nederland
  • Deskundig bezwaarschrift

Maak bezwaar
Bezwaarmaker 8.5103033