De specialist in de WOZ en OZB
085-7730297

Nieuws

Wat is de Wet WOZ? Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ)

De Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) is een wet die is aangenomen in 1994. De wet WOZ regelt de waardering van alle onroerende zaken in Nederland. Dit ten behoeve van de belastingheffing.

Voor de invoering van de Wet WOZ in 1994 mochten belastingplichtigen bij hun belastingaangiften zelf de waarde van hun woning of andere onroerende objecten vaststellen. Dit kon tot arbitraire uitkomsten leiden en de overheid wilde voor (een aantal) belastingen daarom graag gebruikmaken van vaste waarden. Bij de invoering was het streven de WOZ-waarde voor zo veel mogelijk belastingen als uitgangspunt te nemen.

Onroerende zaken

Onroerende zaken zijn bijvoorbeeld woningen, bedrijfspanden, agrarische objecten, sportcomplexen, scholen of ziekenhuizen. Alle onroerende zaken worden jaarlijks door gemeenten  gewaardeerd. Gemeenten, waterschappen en het Rijk gaan bij de belastingen uit van dezelfde waarde van een onroerende zaak, de WOZ waarde. De WOZ waarde wordt gebruikt voor de belastingheffing door de gemeenten (onroerende-zaakbelastingen), de waterschappen (waterschapsysteemheffing gebouwd) en het Rijk (inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, erf- en schenkingsbelasting).

Terug naar overzicht

Onze beoordeling

8,5

Gebaseerd op onafhankelijke 2397 beoordelingen via klantenvertellen.nl

Alle 2397 beoordelingen

Waarom Bezwaarmaker?

  • Kosteloos bezwaar maken
  • Betaal minder belasting
  • Grotere kans op succes
  • Actief in heel Nederland
  • Deskundig bezwaarschrift

Maak bezwaar
Weten hoeveel belasting
u kunt besparen?
Bezwaarmaker 8.5102397