Terug naar het overzicht

Als woningbezitter ben je ongetwijfeld bekend met de term 'WOZ-waarde'. Deze afkorting staat voor Waardering Onroerende Zaken en geeft aan hoeveel jouw woning volgens de gemeente waard is. Elk jaar stelt de gemeente deze waarde opnieuw vast, maar dit jaar heeft er een opmerkelijke toename plaatsgevonden in het aantal bezwaren tegen deze WOZ-waardes.

Maar waarom is er juist dit jaar zoveel bezwaar gemaakt? In dit artikel zullen we de belangrijkste redenen hiervoor bespreken.

1. Sterke stijging van huizenprijzen

Een van de belangrijkste redenen voor het grote aantal bezwaren tegen de WOZ-waardes is de sterke stijging van huizenprijzen in Nederland. De afgelopen jaren zijn de prijzen van woningen fors gestegen, wat resulteert in hogere taxatiewaardes door gemeenten. Veel woningbezitters hebben hierdoor het gevoel dat hun WOZ-waarde te hoog is vastgesteld, waardoor ze in bezwaar gaan om een eventuele verlaging te bewerkstelligen.

2. Onjuiste taxatie methodes

Een andere veelvoorkomende reden voor bezwaar tegen de WOZ-waardes is het vermoeden van onjuiste taxatiemethodes. Er zijn gevallen bekend waarbij gemeenten gebruik hebben gemaakt van verouderde gegevens of onnauwkeurige meetmethodes bij het vaststellen van de waarde. Dit kan leiden tot een te hoge WOZ-waarde, wat woningbezitters ertoe aanzet om bezwaar aan te tekenen.

3. Financiële consequenties

De hoogte van de WOZ-waarde heeft directe financiële consequenties voor woningbezitters. Deze waarde wordt namelijk gebruikt als basis voor verschillende belastingen en heffingen, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB) en het eigenwoningforfait. Een hogere WOZ-waarde betekent dus dat je meer belasting moet betalen. Het indienen van een bezwaar kan in sommige gevallen leiden tot een lagere belastingafdracht, waardoor woningbezitters financieel voordeel behalen.

4. Toegenomen bewustzijn

Tot slot is er ook sprake van een toegenomen bewustzijn onder woningbezitters met betrekking tot de WOZ-waarde en het recht om bezwaar aan te tekenen. Door middel van informatiecampagnes en online platforms worden mensen steeds meer geïnformeerd over hun rechten en mogelijkheden om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Dit heeft geleid tot een grotere groep mensen die actief bezwaar indienen.

Al met al zijn er verschillende redenen waarom er dit jaar veel bezwaar is gemaakt tegen de WOZ-waardes. De sterke stijging van huizenprijzen, vermoeden van onjuiste taxatiemethodes, financiële consequenties en het toegenomen bewustzijn spelen hierbij allemaal een rol. Als woningbezitter is het belangrijk om je bewust te zijn van je rechten en de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen als je het gevoel hebt dat je WOZ-waarde niet correct is vastgesteld.

Terug naar het overzicht
Over de auteur
Ko
Ko Maas
Ko Maas is de oprichter van Bezwaarmaker.nl. Als WOZ-taxateur hebben we in het verleden aan de andere kant van de medaille gewerkt, voor diverse gemeenten. Er werd mijns inziens over het algemeen te luchtig omgegaan met bezwaarschriften. Men werd veelal met een kluitje het riet in gestuurd. Dit was voor mij de aanleiding om met Bezwaarmaker.nl te starten en mensen te helpen naar een eerlijke WOZ-waarde.
klantenvertellen logo

3.378+ reviews

Klanten geven ons een 8.7

8

4 feb. 2022

Gerichte info, helder wat zelf wel/ niet doen

Geruststellende gedachte dat jullie procedures in de gaten houden en heldere info vragen en geven. Was even wat cynisch, eerst zien dan geloven. Maar door te cummuniceren met mij heeft mij geholpen in loslaten en vertrouwen hebben met een geweldig resultaat!

S.spigt Aanbevelen? Ja

8

19 jan. 2022

De ervaring wordt sterk beïnvloed over het al of niet behalen van succes, In dit geval dus goed

Vakbekwaam, anders zou het bezwaar niet zijn gehonoreerd. Ik werd steeds goed geïnformeerd zodra de procedure daartoe aanleiding gaf.

G.A. Aanbevelen? Ja

10

31 jan. 2022

Zeer professioneel en met gewenste resultaat.

Ik ben zeer tevreden over de wijze waarop Bezwaarmaker de bezwaarprocedure heeft uitgevoerd en afgehandeld. Zeer professioneel en uiteindelijk ook met het gewenste resultaat. Ik ben ook zeer tevreden over de wijze waarop ik op de hoogte ben gehouden over de voortgang.

Elle Aanbevelen? Ja

10

22 jan. 2022

prima werk geleverd

Een keer een vragenformulier moeten invullen en de rest ging vanzelf. Verder geen gezeur, alles zelfstandig afgehandeld en het resultaat was super.

R. Aanbevelen? Ja

9

10 feb. 2022

Prima ik heb vermindering gekregen.

Geen klachten ik heb niets hoeven te doen het ging stilletjes aan mij voorbij en het gebeurde gewoon.

R.p. Beijleveld Aanbevelen? Ja

8

8 feb. 2022

De aanhouder wint

Nadat eerst ons bezwaar was afgewezen zijn we hiertegen in beroep gegaan en met succes. Hartelijk Dank voor wat jullie gedaan hebben, Chapeau

WB Aanbevelen? Ja

9

13 feb. 2022

Mijn ervaring is zeer goed.

Mijn ervaring over uw dienst is erg prettig. De klachten richting gemeente over de hoogte van de WOZ-waarde van mijn woning heeft u naar tevredenheid richting gemeente verwerkt. Mijn dank voor uw manier van aanpak.

J.Euser Aanbevelen? Ja

10

15 feb. 2022

Vastbijters in positieve zin :-)

Keurig zijn we op de hoogte gehouden ondanks lange doorlooptijd met gemeente. Uitkomst volledig naar wens Dank!

Ron Aanbevelen? Ja

Je hebt ons gezien bij