De specialist in de WOZ en OZB

Bezwaar WOZ Aa en Hunze 2020

Bezwaar WOZ waarde Aa en Hunze

Heeft u het vermoeden dat ook uw WOZ-waarde niet klopt? Laat haar dan gratis op juistheid controleren door Bezwaarmaker.nl. Blijkt de WOZ-waarde te hoog, dan maken wij namens u bezwaar. In 89% van de door ons behandelde dossiers wordt de WOZ-waarde ook daadwerkelijk verlaagd.

Het bepalen van de WOZ-waarde van uw huis gaat vaak geautomatiseerd waardoor het soms voor kan komen dat de WOZ-waarde die word bepaald door de gemeente Aa en Hunze helemaal niet meer overeenkomt met de huidige WOZ-waarde van uw pand. Denk aan bijvoorbeeld achterstallig onderhoud, of wijzigingen die hebben plaatsgevonden in de omgeving die nadelig zijn voor u. U betaalt dan te veel OZB, te veel inkomstenbelasting en een te hoge waterschapsheffing. Om dit te voorkomen kunt u Bezwaarmaker.nl bezwaar laten maken tegen de door de gemeente Aa en Hunze vastgestelde WOZ-waarde van uw pand. Dit is voor u geheel kosteloos!
 

Aanmelden

Weten hoeveel belasting
u kunt besparen?
Bezwaarmaker 8.5102641