De specialist in de WOZ en OZB

Bezwaar WOZ Haarlem 2021

Bezwaar WOZ waarde Haarlem

Bezwaar woz Haarlem

Wat is WOZ waarde Haarlem en wat houdt het in?

De WOZ waarde Haarlem wordt berekend aan de hand van een Nederlandse wet. Deze wet zorgt ervoor dat elk jaar jouw woning, of ander onroerend goed, op waarde wordt geschat. Dit doen ze niet voor de verkoop, maar om te bepalen hoe veel geld je aan bepaalde belastingen moet betalen. Het gaat hier om de gemeentelijke belastingen en heffingen, bijvoorbeeld rioolheffing, waterschapsbelasting en onroerendezaakbelasting. Ook voor erf- en schenkbelasting is de WOZ waarde van belang, net als voor het eigenwoningforfait. Heb jij nou het idee dat de WOZ waarde van jouw onroerend goed in Haarlem veel te hoog ingeschat is? Maak dan direct bezwaar.

 

Hoe wordt de WOZ waarde in Haarlem bepaald?

De gemeente Haarlem is verantwoordelijk voor het bepalen van de WOZ waarde van het onroerend goed in Haarlem. Al het onroerend goed binnen de grenzen van de gemeente horen hier dus bij. De gemeente bepaalt de WOZ waarde in Haarlem met als peildatum 1 januari van het jaar ervoor. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende zaken, bijvoorbeeld de ligging van de woning en verkoopcijfers van woningen in de buurt. Ook inhouds- en oppervlaktegegevens worden meegenomen. Heb jij voor je gevoel een te hoge WOZ waarde toegekend gekregen? Lees dan verder!

 

Bezwaar WOZ waarde Haarlem

Als je bezwaar wilt maken tegen de WOZ waarde in Haarlem, is het belangrijk om eerst te beseffen dat de waarde hoger kan uitvallen omdat het dus aan de hand van de waarde van het jaar ervoor bepaald is. Bent u er nog steeds van overtuigd dat de WOZ waarde van uw onroerend goed te hoog is? Maak dan snel en gemakkelijk bezwaar door de procedure over te laten aan Bezwaarmaker.nl. 

Is de WOZ waarde van uw pand in Haarlem te hoog? Maak dan snel en gemakkelijk bezwaar door de procedure over te laten aan Bezwaarmaker.nl.


WOZ waarde Haarlem

Veel woningen in Haarlem hebben een te hoge WOZ waarde. WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. Het is de waarde die de gemeente toekent aan uw woning. De WOZ waarde is een belangrijk gegeven. Deze bepaalt namelijk hoeveel gemeentelijke belastingen u moet betalen. Toch zijn er maar weinig Haarlemmers die bezwaar maken tegen de WOZ waarde van hun pand. Dat is ook landelijk gezien zo. Maar 2% van de Nederlanders met een WOZ beschikking dient een bezwaarschrift in.

 

Waarom zo weinig bezwaar?

Er zijn verschillende redenen waarom woningbezitters geen bezwaar maken. Veel mensen denken dat het geen zin heeft. Ze verwachten dat de gemeente er niets mee zal doen. Daarnaast zien veel woningeigenaren op tegen de procedure. Daarom laten het bezwaar liever zitten. De laatste groep weet niet eens dat bezwaar maken mogelijk is. En dat is jammer, omdat bezwaar maken zeker wel zinvol is. Van de bezwaarschriften die worden ingediend, wordt meer dan de helft gehonoreerd.

 

WOZ waarde als basis voor belastingen

De WOZ waarde van uw pand bepaalt hoeveel belasting u moet betalen. Onder andere de waterschapsbelasting en de onroerend zaak belasting zijn hierop gebaseerd. Daarom kan de verlaging van de WOZ waarde zorgen voor een flinke besparing. Voor woningeigenaren is dit gemiddeld € 272,-. Dat betekent dat in Haarlem teveel belasting betaald wordt op basis van te hoge WOZ waarden. Alle reden dus om bezwaar te maken.

 

Argumenten om bezwaar te maken

Uw bezwaar moet worden onderbouwd met goede argumenten. Want waarom vindt u de WOZ waarde te hoog? Hiervoor kunt u diverse redenen aanvoeren. Gebrekkig onderhoud van het pand, bijvoorbeeld. Of een verouderde keuken en badkamer. Ook gevaarlijke stoffen als asbest kunnen de WOZ waarde verlagen. Bovendien telt de omgeving ook mee. Staat uw woning nabij windmolens of zendmasten? Zijn er drukke openbare voorzieningen dichtbij? Dat zijn duidelijke redenen om een bezwaarschrift in te dienen.

 

Niet zelf bezwaar maken

Ziet u op tegen alle rompslomp die bezwaar maken met zich meebrengt? Dan kunt u dat ook overlaten aan Bezwaarmaker.nl. Wij nemen u graag alles uit handen. We stellen een bezwaarschrift voor u op en dienen dat vervolgens in bij de gemeente. U blijft te allen tijde tot in detail op de hoogte. Zo kunt u altijd inloggen om de status van uw dossier te bekijken. U kunt zich kosteloos online aanmelden bij Bezwaarmaker.nl.

 

Hoe werkt Bezwaarmaker.nl?

Wij houden van een duidelijke en doeltreffende werkwijze. Daarom doorlopen we de volgende 5 stappen:

 

  1. U meldt zich gratis aan

Als u bezwaar wilt laten maken tegen de WOZ waarde, meldt u zich gratis aan bij Bezwaarmaker.nl.

 

  1. U geeft ons toestemming

Wij sturen u een machtigingsformulier toe. Daarmee geeft u ons toestemming in uw plaats bezwaar te maken. Het ondertekende formulier retourneert u, samen met uw WOZ beschikking. Vervolgens vragen wij bij de gemeente het taxatierapport op.

 

  1. Bezwaar opstellen

Als wij uw dossier behandelen, stellen wij een goed onderbouwd bezwaarschrift op. Daarbij gebruiken we uw argumenten.

 

  1. Bezwaar indienen bij de gemeente

Het bezwaarschrift wordt ingediend bij de gemeente.

 

  1. De uitspraak wordt geëvalueerd

Zodra er een uitspraak is, bespreken we die samen met u. Indien nodig starten wij in overleg met u een beroepsprocedure op.

 

Waarom Bezwaarmaker.nl?

Bij Bezwaarmaker.nl weten we hoe het werkt. Onze taxateurs hebben minimaal 15 jaar ervaring met WOZ taxaties. Die expertise zetten we graag in om u te helpen bij het bezwaar maken. Wij houden van een open en eerlijke communicatie. Zo weet u bij ons altijd waar u aan toe bent. Door onze kennis en ervaring gaan wij efficiënt en daadkrachtig te werk. Bezwaar- en beroepsprocedures zijn immers onze specialiteit. Aanmelden is gratis, zodat iedereen van onze diensten gebruik kan maken.

 

Bezwaar tegen WOZ waarde in Haarlem

Vindt u de WOZ waarde van uw pand i te hoog? Meld u dan aan bij Bezwaarmaker.nl. Wij nemen uw dossier graag in behandeling. Zo is er een reële kans aanwezig dat de WOZ waarde wordt verlaagd. Daardoor gaat u fors minder belasting betalen. Wij nemen u de zorgen van het bezwaar maken uit handen. Daarbij houden wij u altijd op de hoogte van de stand van zaken. Bezwaar maken tegen de WOZ waarde is nog nooit zo gemakkelijk geweest.

 

 

Aanmelden

Bezwaarmaker 8.5102992