De specialist in de WOZ en OZB

Bezwaar WOZ Almere 2021

Bezwaar WOZ waarde Almere

Bezwaar woz Almere

Maak gebruik van de Bezwaarmaker WOZ waarde Almere

Jaarlijks wordt de WOZ waarde vastgesteld door de gemeente waarin je woont. Dit heeft bepaalde gevolgen en hoewel je er misschien niet bij stilstaat, kan dit best impactvol zijn. Om deze impact in te dammen kun je gebruikmaken van de Bezwaarmaker WOZ waarde Almere. Het is namelijk mogelijk om bezwaar aan te tekenen tegen het vastgestelde WOZ-bedrag en we leggen graag uit wat de genoemde impact precies is.

 

De WOZ waarde heeft een financieel effect. Allereerst betaal je jaarlijks de gemeentebelasting en die bestaat onder andere uit belasting over je woning. Die belasting wordt niet willekeurig uitgeschreven, want de WOZ waarde ligt hier ten grondslag aan. Hoe hoger de WOZ waarde in Almere is, hoe meer belasting je zult moeten betalen. Als de stijging ten opzichte van een jaar eerder minimaal is, dan zul je er financieel weinig van merken, maar als het tegenovergestelde het geval is…

 

Bespaar met de Bezwaarmaker WOZ waarde Almere

De vaststelling van de WOZ waarde in Almere gaat op een vrij oppervlakkige manier, wat wij verderop in dit artikel nader toelichten. Hierdoor kan de WOZ waarde Almere over 2020 ineens een heel stuk hoger uitvallen dan een jaar ervoor, ook kan het lager uitvallen. Hoe dan ook, het is een wat wispelturig geheel en de kans is zeer groot dat de waarde van jouw woning te hoog ingeschat is.

 

Het loont dan absoluut om de Bezwaarmaker WOZ waarde in Almere te gebruiken, want door bezwaar aan te tekenen kan je bij toekenning flink besparen. Sterker nog, je kunt met een bezwaar WOZ waarde tot maar liefst 250 euro besparen en dat is toch een flink bedrag.

Veel inwoners van Almere willen WOZ waarde bezwaar maken. Ze zijn het niet eens met de hoge WOZ waarde van hun woning, die de gemeente heeft bepaald. Die WOZ waarde is niet alleen belangrijk voor je woning. Ook een aantal belangrijke belastingen hangen af van de WOZ waarde. Daarom is het goed om na te gaan of bezwaar maken voor jou rendabel is. Een te hoge WOZ waarde zorgt voor te hoge belastingen. Het bijstellen daarvan kan je dus een behoorlijke besparing opleveren.

 

Hoe berekent de gemeente Almere de WOZ waarde?

Ieder jaar stelt de gemeente de waarde van alle woningen en panden vast. Dat gebeurt door de Waardering Onroerende Zaken. Om deze waarde te bepalen, wordt er een algemeen rekenmodel gebruikt. Daarin wordt rekening gehouden met de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in Almere. Ook de inhoud, oppervlakte en het bouwjaar van je huis zijn van belang. Wat echter niet meetelt, zijn de specifieke kenmerken van je woning. Terwijl die van grote invloed zijn op de waarde. Achterstallig onderhoud of aanwezig asbest halen de waarde immers behoorlijk omlaag. De WOZ waarde zou daarbij aan moeten sluiten.

 

Wacht niet te lang met WOZ waarde bezwaar maken

De gemeente Almere stuurt je ieder jaar een WOZ beschikking toe. Daarin staat hoeveel je woning volgens de gemeente waard is. Vervolgens kun je binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. Dat moet goed onderbouwd zijn, anders zal het ongegrond worden verklaard. De gemeente dient binnen zes weken op je bezwaar te reageren. Twijfel je of de beschikking wel klopt? Schakel dan Bezwaarmaker in om de WOZ waarde te controleren. Als deze te hoog blijkt te zijn, stelt Bezwaarmaker een bezwaarschrift voor je op en dient dit in bij de gemeente Almere. Voor particulieren is deze service helemaal gratis.

 

Welke belastingen hangen samen met de WOZ waarde van je woning?

De meest bekende belasting die gebaseerd is op de WOZ waarde van je woning is de Onroerend Zaak Belasting (OZB). Daarnaast zijn ook de inkomstenbelasting, vermogensbelasting en waterschapsheffing ervan afhankelijk. Het bijstellen van een te hoge WOZ waarde zorgt ervoor dat je een stuk minder belasting hoeft te betalen. Een besparing die kan oplopen tot wel honderden euro’s per jaar. Daarom is bezwaar maken zeker zinvol, zeker als je dat door Bezwaarmaker laat doen. Grote kans dat het ingediende bezwaar gegrond verklaard wordt door de gemeente Almere.

 

Waarom kies je voor Bezwaarmaker?

Veel mensen zien er tegenop om bezwaar tegen de WOZ waarde van hun woning te maken. De hele procedure lijkt hen ingewikkeld. Daarnaast kost het opstellen van een goed onderbouwd bezwaar veel tijd. Bezwaarmaker neemt je al die rompslomp uit handen. Er wordt een goed gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente ingediend. De meeste bezwaarschriften, die door Bezwaarmaker zijn opgesteld, worden door de gemeente gegrond verklaard. Je hebt zelf geen omkijken naar de procedure of last van veel papierwerk. Het uitbesteden van WOZ bezwaar is een verstandige keuze, die je ook nog eens veel voordeel kan opleveren.


 

Aanmelden

Bezwaarmaker 8.5102992