1. Hoe komt dat het mijn WOZ waarde niet klopt?

Jaarlijks moet elke gemeente alle objecten taxeren en aan de hand daarvan de juiste WOZ waarde bepalen.

Ongeacht de grootte van de gemeente is dit een tijdrovende klus. In een ideale situatie zou er elk jaar een taxateur bij u langs moeten komen om te bekijken of de woning aangepast is.

Dit kan gaan om groot onderhoud of het uitbreiden van een woning, zaken die de waarde verhogen. Vervolgens wordt er in de omgeving gezocht naar recent verkochte woningen die op uw woning lijken. Samen met de taxatie leveren deze verkoopprijzen de huidige marktwoning van de uw woning.

Op bovenstaande manier van elk object de waarde bepalen kost teveel tijd voor gemeenten en is niet haalbaar. Daarnaast zou niet iedereen even enthousiast zijn over een jaarlijks bezoek van een taxateur. Gemeenten bepalen daarom op andere manieren de waarde van een object. Eén van die manieren is systematische modelvergelijking. Met deze methode kunnen gemeenten gemakkelijk veel objecten taxeren.

Systematische modelvergelijking is een proces wat computergestuurd is. En zoals bij automatische programma’s het geval is, kunnen hier onnauwkeurigheden insluipen. Laat daarom altijd controleren of uw WOZ waarde klopt. Is deze te hoog, teken dan bezwaar aan. U kunt hier veel voordeel mee behalen en verliest er niets mee.

2. Welke belastingen worden lager als mijn WOZ waarde lager wordt?

Veel belastingen worden bepaald aan de hand van de WOZ waarde. Gaat uw WOZ waarde door een bezwaar omlaag, dan gaan deze belastingen in de meeste gevallen ook omlaag.

De belastingen waarbij de WOZ waarde als grondslag wordt gebruikt zijn:

- OZB E (onroerendezaakbelasting voor de eigenaar)

- OZB G (onroerendezaakbelasting voor de gebruiker)

- Vennootschapsbelasting (afschrijving tot percentage van de WOZ waarde)

- Inkomstenbelasting (eigenwoningforfait)

- Waterschapsbelasting

- Vermogensbelasting

- Schenkbelasting

- Erfbelasting

3. Is het ook mogelijk om zelf bezwaar te maken?

Het is zeker mogelijk om zelf bezwaar te maken tegen de WOZ waarde. Bij uw gemeente kunt u vragen hoe u bezwaar kunt maken. Maakt u zelf bezwaar, dan moet u een bezwaarschrift opstellen. Als leidraad hiervoor kunt u een voorbeeldbrief opzoeken op Internet.

4. Wordt mijn bezwaar eerder toegekend als een WOZ bureau het uitvoert?

Het klopt dat een bezwaar vaker slaagt als een WOZ bureau het bezwaar indient. Dat komt omdat bij deze bureaus veel vakinhoudelijke kennis aanwezig is. De specialisten die hier werken hebben veel kennis over de Wet WOZ. Daarnaast kunnen ze uw object door hun ruime ervaring altijd een correcte waarde geven.

Wilt u ook een grote kans op een geslaagd bezwaar? Bij Bezwaarmaker hebben we ruim 14 jaar ervaring met het werken met de Wet WOZ. Het aantal bezwaren wat wij succesvol hebben afgerond ligt inmiddels al boven de 15.000. Deze ervaring kan net het verschil maken voor uw bezwaar. Maar we kunnen het niet alleen, we hebben ook uw hulp nodig. Wij kennen uw woning en uw buurt natuurlijk niet zo goed als u. Met uw informatie en onze kennis werken we samen aan het verlagen van uw WOZ waarde.

5. Wat zijn de belangrijkste argumenten bij het indienen een bezwaar?

Er zijn algemene argumenten die in veel situaties van toepassing zijn en helpen bij een succesvol bezwaar. Maar elk object is uniek en daardoor is ook elk bezwaar uniek. Daarom moet er altijd per situatie worden gekeken wat de juiste argumenten zijn. Heeft uw woning bijvoorbeeld een slechte staat van onderhoud of zijn het juist omgevingsfactoren die de waarde verlagen?

6. Waarom is het gratis om WOZ bureaus als Bezwaarmaker bezwaar te laten maken?

Laat u bezwaar maken door een WOZ bureau, dan betaalt u niets. Bij Bezwaarmaker hanteren we het principe ‘Geen besparing, geen kosten’. Uiteraard vraagt u zich af waarom we deze service gratis kunnen aanbieden.

Bij het indienen van een bezwaar, verzoekt de specialist van het WOZ bureau de gemeente om toekenning van een kostenvergoeding. Wordt de WOZ waarde verlaagd, dan is de gemeente verplicht om de door ons gemaakte kosten te vergoeden. Dit is vastgelegd in het Besluit proceskosten bestuursrecht. Door onze efficiënte werkwijze kunnen wij met deze vergoeding onze volledige kosten dekken. Daardoor heeft u als belanghebbende geen enkele kosten.

Natuurlijk kan een gemeente een bezwaarschrift ook afwijzen. In dat geval neemt Bezwaarmaker de kosten geheel voor haar rekening. Dit is vastgelegd in artikel 7:15 van de Algemene wet bestuursrecht.

7. Is de gemeente niet veel geld kwijt aan deze kostenvergoedingen?

Bij een succesvol bezwaar betaalt de gemeente voor onze diensten in de vorm van een kostenvergoeding. Het gerucht gaat dat deze vergoeding wordt doorberekend aan de inwoners door middel van hogere belastingen. Dit is natuurlijk een vreemd gerucht, want u heeft recht op een correcte WOZ waarde. Met onze bezwaren helpen wij gemeenten te zorgen voor zoveel mogelijk juiste WOZ waardes. De gemeente zal dit niet via de belastingen verhalen op de eigen inwoners.

8. Is het mogelijk dat de WOZ waarde wordt verhoogt na een bezwaar?

Ons credo bij Bezwaarmaker is: Niet geschoten is altijd mis! Zoals Cruijff altijd zei.. Het is dan ook niet zo dat uw WOZ waarde kan worden verhoogt na het maken van een bezwaar. Heeft u een grote verbetering aan uw woning aangebracht en de gemeente komt hier door het bezwaar achter, dan kan het zijn dat dit in de WOZ waarde van het jaar daarop wordt verwerkt. Uiteraard maken we ook in dat geval graag bezwaar voor u! Ook meer informatie over de WOZ waarde in Rheden, Peel en Maas, Rhenen, Pekela, Ridderkerk en de rest van Nederland.

9. Wanneer moet er bezwaar worden aangetekend na ontvangst van de beschikking?

Bezwaar aantekenen tegen de hoogte van uw WOZ waarde moet altijd binnen 6 weken na dagtekening van de WOZ beschikking bij de gemeente. Het is belangrijk dat uw bezwaar op tijd binnen is. Heeft u uw bezwaar ontvangen en wilt u bezwaar indienen, wacht dan niet af en onderneem direct actie. Ongeacht of dit gaat om Haarlem, Arnhem of Apeldoorn, we bedienen heel Nederland.

10. Wanneer hoor ik of mijn WOZ waarde is verlaagd?

Na het ontvangen van uw bezwaar heeft de gemeente de rest van het kalenderjaar om hierop te reageren. Ze zijn verplicht om voor 31 december uitspraak te doen op het bezwaarschrift. Laat de uitspraak op zich wachten, dan kunnen ook wij als WOZ bureau niks anders doen dan afwachten.

In de meeste gevallen komt de uitspraak echter al eerder. Wordt uw WOZ waarde verlaagd, dan krijgt u uw teveel betaalde belasting retour.

Wilt u lezen hoe ons proces precies verloopt? Op de pagina "werkwijze' hebben we en video staan en een beschrijving van het proces.

klantenvertellen logo

3.378+ reviews

Klanten geven ons een 8.7

10

15 feb. 2022

Vastbijters in positieve zin :-)

Keurig zijn we op de hoogte gehouden ondanks lange doorlooptijd met gemeente. Uitkomst volledig naar wens Dank!

Ron Aanbevelen? Ja

9

13 feb. 2022

Mijn ervaring is zeer goed.

Mijn ervaring over uw dienst is erg prettig. De klachten richting gemeente over de hoogte van de WOZ-waarde van mijn woning heeft u naar tevredenheid richting gemeente verwerkt. Mijn dank voor uw manier van aanpak.

J.Euser Aanbevelen? Ja

8

19 jan. 2022

De ervaring wordt sterk beïnvloed over het al of niet behalen van succes, In dit geval dus goed

Vakbekwaam, anders zou het bezwaar niet zijn gehonoreerd. Ik werd steeds goed geïnformeerd zodra de procedure daartoe aanleiding gaf.

G.A. Aanbevelen? Ja

9

10 feb. 2022

Prima ik heb vermindering gekregen.

Geen klachten ik heb niets hoeven te doen het ging stilletjes aan mij voorbij en het gebeurde gewoon.

R.p. Beijleveld Aanbevelen? Ja

8

4 feb. 2022

Gerichte info, helder wat zelf wel/ niet doen

Geruststellende gedachte dat jullie procedures in de gaten houden en heldere info vragen en geven. Was even wat cynisch, eerst zien dan geloven. Maar door te cummuniceren met mij heeft mij geholpen in loslaten en vertrouwen hebben met een geweldig resultaat!

S.spigt Aanbevelen? Ja

8

8 feb. 2022

De aanhouder wint

Nadat eerst ons bezwaar was afgewezen zijn we hiertegen in beroep gegaan en met succes. Hartelijk Dank voor wat jullie gedaan hebben, Chapeau

WB Aanbevelen? Ja

10

22 jan. 2022

prima werk geleverd

Een keer een vragenformulier moeten invullen en de rest ging vanzelf. Verder geen gezeur, alles zelfstandig afgehandeld en het resultaat was super.

R. Aanbevelen? Ja

10

31 jan. 2022

Zeer professioneel en met gewenste resultaat.

Ik ben zeer tevreden over de wijze waarop Bezwaarmaker de bezwaarprocedure heeft uitgevoerd en afgehandeld. Zeer professioneel en uiteindelijk ook met het gewenste resultaat. Ik ben ook zeer tevreden over de wijze waarop ik op de hoogte ben gehouden over de voortgang.

Elle Aanbevelen? Ja

Je hebt ons gezien bij