De specialist in de WOZ en OZB

Nieuws


WOZ waarde van grote invloed op hoogte erf- of schenkbelasting

De WOZ waarde van uw woning of bedrijfspand staat niet op zichzelf. Een aantal andere belastingen worden gebaseerd op deze WOZ waarde. Dat geldt bijvoorbeeld voor de vermogensbelasting en inkomstenbelasting, maar ook voor de erf- en schenkbelasting. Krijgt u een woning uit een erfenis of door een schenking? Dan hoeft u minder erf- en schenkbelasting te betalen als de WOZ waarde wordt verlaagd. Dat heeft ook weer gevolgen voor de gemeentelijke heffingen.

 

Hoe hoger de WOZ waarde, hoe meer belasting u betaalt

Als u een woning uit een erfenis of door schenking krijgt, bepaalt de Belastingdienst op basis van de WOZ waarde hoeveel erf- en schenkbelasting u moet betalen. Bij een lagere WOZ waarde van de woning betaalt u dus minder erf- en schenkbelasting. Het is daarom belangrijk om na te gaan of de WOZ waarde van de woning correct is. Bij een te hoge WOZ waarde betaalt u onnodig teveel belasting. In dat geval kunt u bezwaar woz waarde maken bij de gemeente. Als uw bezwaar gegrond verklaard wordt, stelt de gemeente de WOZ waarde naar beneden bij.

 

Hoe zit het met de OZB bij een erfenis of schenking?

Heeft u een woning uit een erfenis of door een schenking in bezit gekregen? Dan betaalt u Onroerendezaakbelastingen over die woning. Deze belasting bestaat uit twee verschillende delen, namelijk de OZB eigenarenbelasting en de OZB gebruikersbelasting. In dit geval betaalt u eigenarenbelasting. Hoe hoog de OZB is, wordt bepaald door de WOZ waarde van de woning en de gemeente waarin u woont. Iedere gemeente in Nederland mag namelijk jaarlijks een eigen OZB tarief vaststellen. Daarom kunnen de OZB tarieven per gemeente erg verschillen.

 

Erfbelasting

De erfbelasting wordt berekend op basis van de WOZ waarde van de woning in het jaar van overlijden van de erflater. Het is ook mogelijk om de WOZ waarde te hanteren van het jaar dat volgt op het jaar van overlijden. Als erfgenaam kunt u een nieuwe WOZ waarde voor de woning vragen. Is deze te hoog? Dan is het belangrijk om bezwaar te maken. Dat kunt u zelf doen, maar ook laten doen door een WOZ specialist.

 

Schenkbelasting

Als u een woning door schenking verkrijgt, betaalt u belasting over de WOZ waarde. Daarom is het belangrijk om te weten of die WOZ waarde redelijk is. Bij een te hoge WOZ waarde betaalt u meer schenkbelasting. Bezwaar maken is dan ook zeker aan te raden. Een WOZ specialist stelt een goed onderbouwd bezwaarschrift voor u op dat ingediend wordt bij de gemeente. Die zal een WOZ taxatie laten uitvoeren om de nieuwe WOZ waarde van de woning te bepalen.

 

WOZ bezwaar maken?

Is de WOZ waarde van de woning die u uit een erfenis of door schenking heeft verkregen te hoog? De WOZ experts van Bezwaarmaker.nl stellen een duidelijk gemotiveerd bezwaarschrift voor u op. Dat doen wij op basis van No Cure, No Pay. Bij een gegrond bezwaar betaalt de gemeente deels de kosten. Wordt uw bezwaar niet gehonoreerd? Dan neemt Bezwaarmaker.nl de kosten voor zijn rekening. Het verlagen van de WOZ waarde kan een groot verschil maken voor de erf- en schenkbelasting die u over de woning betaalt.

Terug naar overzicht

Onze beoordeling

8.5

Gebaseerd op onafhankelijke 2992 beoordelingen via klantenvertellen.nl

Alle 2992 beoordelingen

Waarom Bezwaarmaker?

  • Kosteloos bezwaar maken
  • Betaal minder belasting
  • Grotere kans op succes
  • Actief in heel Nederland
  • Deskundig bezwaarschrift

Maak bezwaar
Bezwaarmaker 8.5102992