De specialist in de WOZ en OZB

Nieuws


WOZ-waarde: Alles wat je wilt weten

 

De WOZ-waarde van je woning of bedrijfspand is onder andere bepalend voor de hoeveelheid waterschapsbelasting, erfbelasting en het eigenwoningforfait wat je jaarlijks bepaald. WOZ staat voor wet Waardering Onroerende Zaken. In deze wet staat omschreven hoe de waarde van woningen, bedrijfspanden en andere panden moet worden bepaald. Ieder jaar wordt door de gemeente waarin het bedrijfspand, de woning of ander pand staat, de WOZ-waarde vastgesteld. Dit wordt gedaan aan de hand van een taxatie. Deze taxatie wordt vastgesteld aan de hand van woningen, bedrijfspanden of andere panden die recent verkocht zijn, en waarvan de verkoopprijs bekend is. De WOZ-waarde gebruik je voor een aantal verschillende zaken. Hieronder lees je over de WOZ-waarde alles wat je wilt weten

 

Hier gebruik je de WOZ-waarde voor

De WOZ-waarde van je woning, bedrijfspand of ander pand is onder andere van belang voor het doen van de jaarlijkse belastingaangifte. Wanneer je in het bezit bent van een woning, of ander soort pand, wordt dit door de belastingdienst gezien als een soort inkomen. Je moet wanneer je in het bezit bent van een pand een bepaald bedrag opgeven bij het doen van de aangifte inkomstenbelasting. Voor dit jaar is dit percentage van 0,50 bij een vastgestelde WOZ-waarde die tussen de € 75.000,- en de €1.100.000,- ligt. Ook wordt de WOZ-waarde gebruikt bij het vaststellen voor de heffingen die je als eigenaar van een woning of ander soort pand moet betalen. Hierbij kun je onder andere denken aan de onroerendezaakbelasting, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Ook is de WOZ-waarde belangrijk bij het verkopen of kopen van een woning.

 

WOZ-waarde bij het verkopen of kopen van een woning

Bij het kopen of verkopen van een woning is de WOZ-waarde eveneens van belang. De hoogte van de WOZ-waarde kan bijvoorbeeld belangrijk zijn bij het onderhandelen over een verkoopprijs. De verkopende partij heeft meer baat bij een hogere WOZ-waarde. Dit omdat door middel van een hoge WOZ-waarde de hypotheekrente die betaald worden over een hypotheek omlaag kan. Het nadeel hiervan is, dat je bij een hogere WOZ-waarde vaak meer belasting betaald. Het is natuurlijk ook mogelijk dat een WOZ-waarde lager uitvalt dan je had gedacht. Dit kan nadelig zijn voor de marktwaarde van je woning, maar positief bij het vaststellen van de heffingen die je moet betalen. Het is belangrijk dat je jaarlijks de WOZ-waarde van je woning of ander onroerend goed controleren.

 

De WOZ-waarde controleren

Je kunt de WOZ-waarde 2020 opvragen zodat je de WOZ-waarde van dit jaar hiermee kunt vergelijken. Binnen nu en een aantal weken zal de WOZ-waarde van je woning of ander onroerend goed wat je in je bezit hebt vastgesteld worden. Het is belangrijk om deze vastgestelde WOZ-waarde te controleren. Wanneer de WOZ-waarde namelijk niet klopt, is het gevolg hiervan dat je mogelijk teveel belasting betaald. Dit wil je natuurlijk graag voorkomen. Controleer om deze reden ieder jaar de vastgestelde WOZ-waarde van je woning, bedrijfspand, garagebox of ander pand wat je in je bezit hebt.

 

Is de WOZ-waarde goed vastgesteld?

Je kunt altijd vrijblijvend de WOZ-waarde van je woning of bedrijfspand opvragen bij het WOZ-waardeloket. Ook kun je bij de gemeente waarin je woning of bedrijfspand staat, terecht voor het opvragen van een taxatieverslag. Dit taxatieverslag bevat alle informatie die van belang is om vast te kunnen stellen of de WOZ-waarde juist is vastgesteld. Dit taxatieverslag is namelijk gebaseerd op de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen of panden. WOZ-waarden zijn algemeen bekend, dus iedereen kan de WOZ-waarde van een woning of bedrijfspand gemakkelijk opvragen. Ook kun je bij het kadaster controleren of de WOZ-waarde die is vastgesteld kloppend is. Het is mogelijk dat je van mening bent dat de WOZ-waarde niet klopt.

 

Ben je van mening dat de WOZ-waarde niet klopt?

Ben je van mening dat de vastgestelde WOZ-waarde van je woning, bedrijfspand of ander pand niet klopt? Dan kun je bezwaar indienen tegen de WOZ-beschikking die je hebt ontvangen. Wil je dit doen zonder te maken te krijgen met allerlei rompslomp? Doe dit dan met behulp van Bezwaarmaker. Bij ons werken namelijk verschillende gespecialiseerde medewerkers die ruimschootse ervaring hebben in het indienen van bezwaarschriften tegen de WOZ-waarde. Het is belangrijk dat je binnen de vastgestelde termijn bezwaar maakt.

 

De vastgestelde termijn

Wanneer je de WOZ-beschikking hebt gekregen, is het belangrijk dat je binnen zes weken bezwaar indient wanneer je van mening bent dat deze beschikking niet klopt. Red je het niet om binnen deze zes weken bezwaar in te dienen? Dan kun je een bezwaarschrift indienen met daarin de mededeling dat je later je bezwaarschrift onderbouwd. Om te zorgen voor een goede onderbouwing van het bezwaarschrift wat je in moet dienen, kun je jezelf gratis aanmelden op onze website. Dit zodat we samen met jou kunnen kijken of bijvoorbeeld de WOZ-waarde Arnhem kloppend is. Mocht de vastgestelde WOZ-waarde niet kloppen, dan zal je een nieuwe WOZ-beschikking ontvangen.

 

Een nieuwe WOZ-beschikking

Wanneer het bezwaar tegen de WOZ-waarde gegrond verklaard wordt, zal je een nieuwe WOZ-beschikking ontvangen. Wanneer de WOZ-waarde te hoog was vastgesteld, dien je een Bezwaar WOZ waarde in en kun je mogelijk wel € 272,- op jaarbasis besparen. En wees nu eerlijk? Dat wil toch iedereen. Ook wanneer het bezwaarschrift wordt afgewezen, kunnen wij voor jou een beroepsprocedure starten. Aan deze procedure zitten verder geen kosten verbonden, maar voordat we deze procedure starten, nemen we eerst contact met je op.

 

Alles wat je moet weten

De WOZ-waarde van je woning of bedrijfspand is dus van invloed op verschillende zaken. Het is dus belangrijk dat je jaarlijks de vastgestelde WOZ-waarde controleert, en indien nodig hiertegen bezwaar maakt. We bieden je de juiste hulp bij het maken van bezwaar tegen de WOZ-waarde van je woning, bedrijfspand, garagebox of ander pand. Door onze hulp in te schakelen kun jij ook het komende jaar mogelijk heel wat geld betalen. Want teveel belasting betalen is iets wat niemand graag doet.

Terug naar overzicht

Onze beoordeling

8.5

Gebaseerd op onafhankelijke 2992 beoordelingen via klantenvertellen.nl

Alle 2992 beoordelingen

Waarom Bezwaarmaker?

  • Kosteloos bezwaar maken
  • Betaal minder belasting
  • Grotere kans op succes
  • Actief in heel Nederland
  • Deskundig bezwaarschrift

Maak bezwaar
Bezwaarmaker 8.5102992