De specialist in de WOZ en OZB

Nieuws


Welke belastingen worden bepaald door de WOZ-waarde?


Er zijn verschillende redenen om bezwaar te maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde. De meest voorkomende daarvan is de belastingheffing. Gemeenten, waterschappen en de belastingdienst gebruiken de WOZ waarde namelijk als uitgangspunt voor verschillende belastingen. Als de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand wordt verlaagd, betaalt u dus minder belasting. Het kan u zomaar honderden euro’s per jaar schelen.

 

Gemeentelijke belastingen

Elk jaar ontvangt iedereen die eigenaar is van een onroerende zaak (woning of pand) een WOZ-beschikking. Daarop staat de waarde van uw woning of bedrijfspand, zoals die is vastgesteld door de gemeente. U ziet ook meteen hoeveel onroerende zaak belasting (OZB) u moet betalen. Het bedrag van de OZB is een bepaald percentage van de WOZ-waarde. Er zijn verschillende tarieven binnen de OZB. Als u eigenaar bent van een woning betaalt u een ander bedrag dan wanneer u een eigenaar of gebruiker bent van een niet-woning. Deze tarieven worden vastgesteld door de gemeente.

 

Voorbeeld: Als de WOZ-waarde van uw woning is vastgesteld op € 210.000,- en het gehanteerde percentage is 0,18%, betaalt u € 378,- aan OZB.

 

Huurders en OZB

Wie een woning huurt, hoeft geen OZB te betalen. U ontvangt sinds 2016 wel jaarlijks een WOZ-beschikking. De WOZ-waarde wordt namelijk gebruikt om de hoogte van de huur te bepalen. Wilt u weten wat de maximale huur van uw huurwoning is? Dat kunt u op de website van de Rijksoverheid berekenen.

 

Rioolheffing en afvalstoffenheffing

De WOZ-waarde is in sommige gemeenten ook bepalend voor de rioolheffing en afvalstoffenheffing. Andere gemeenten nemen de hoeveelheid afgevoerd water of de grootte van een huishouden als uitgangspunt. Iedere gemeente is vrij om te kiezen welke grondslag wordt gehanteerd. Ook de hoogte van de riool- en afvalstoffenheffing verschilt per gemeente. Deze hangt af van de uitvoerende taken van de gemeente.

 

Waterschapsbelasting

In Nederland zijn 22 verschillende waterschappen actief. Zij heffen waterschapsbelasting. Ieder waterschap bepaalt daarbij zelf het belastingtarief. Er zijn twee verschillende soorten heffingen. Als u eigenaar bent van één of meerdere panden, betaalt u ‘watersysteemheffing gebouwd’. Het te betalen bedrag is een percentage van de WOZ-waarde van uw panden. Als u alleen grond bezit, wordt de heffing ‘watersysteem ongebouwd’ genoemd. In dat geval betaalt u een bepaald bedrag per hectare. Het geld dat via deze belastingen binnenkomt, gebruikt het waterschap voor het beheer en onderhoud van dijken, sluizen en gemalen. Een andere heffing is de zuiveringsheffing, die ingezet wordt om afvalwater te zuiveren.

 

Rijksbelastingen

Ook de Belastingdienst maakt gebruik van de WOZ-waarde van uw pand. Deze is onder meer bepalend voor de inkomensbelasting, de vermogensbelasting en de schenk- en erfbelasting.

 

Inkomstenbelasting

De inkomstenbelasting wordt geheven over Box 1. Als u een eigen woning bezit, wordt deze door de Belastingdienst gezien als inkomen. Daarom betaalt u een eigen woning forfait. Dat betekent dat u bij de aangifte inkomstenbelasting een bepaald bedrag van de WOZ-waarde moet optellen bij uw inkomen. Het eigen woning forfait wordt bepaald door het vermenigvuldigen van de WOZ-waarde met een bepaald percentage van de WOZ-waarde. Dit percentage wordt vastgesteld door de Belastingdienst en kan ieder jaar worden aangepast. Op de website van de Belastingdienst kunt u zien om welk percentage het precies gaat.

 

Voorbeeld: Als uw woning een WOZ-waarde van € 210.000,- heeft en het vastgestelde percentage is 0,80%, is het eigen woning forfait € 1680,-. Dit bedrag telt u in box 1 op bij uw inkomen.

 

Een verlaging van de WOZ-waarde van uw woning of pand, kan u dus veel voordeel opleveren. Is uw bezwaar toegekend en verlaagt de gemeente de WOZ-waarde? Dan wordt dit automatisch doorgegeven aan de Belastingdienst, zodat deze het eigen woning forfait kan aanpassen. Zo niet, dan dient u zelf een verzoek in bij de Belastingdienst om de wijziging alsnog door te voeren. 

 

Vermogensbelasting

De vermogensbelasting valt onder box 3. Heeft u een vakantiebungalow of een tweede woning in bezit? Dan betaalt u daar vermogensbelasting over. U betaalt belasting over het rendement dat u verkrijgt door uw eigen vermogen. Onder het eigen vermogen rekent de Belastingdienst niet alleen een tweede woning of pand, maar ook beleggingen en spaargeld. Bij een tweede woning hangt het ervan af of het om een recreatiewoning of permanent verhuurde woning gaat. Bij een recreatiewoning moet u de hele WOZ-waarde bij uw vermogen in box 3 optellen. Bij een permanent verhuurde woning gaat het om een percentage van de WOZ-waarde.

 

Schenk- en erfbelasting

Krijgt u een woning in bezit vanuit een erfenis of door een schenking? Dan moet u hierover erf- of schenkbelasting betalen. De WOZ-waarde van het jaar waarin de woning werd geschonken of geërfd, is daarbij bepalend. Het is ook mogelijk om de WOZ-beschikking van het volgende jaar als uitgangspunt te nemen. Zo kan de laagste WOZ-waarde worden gebruikt, waardoor u zo min mogelijk belasting hoeft te betalen. Als de WOZ-waarde van het volgende jaar nog niet bekend is, kunt u de meest recente WOZ-waarde opgeven. Die kan dan later worden bijgesteld, als blijkt dat de WOZ-waarde is verlaagd.

 

Minder belasting betalen

Een correcte WOZ-waarde is erg belangrijk, omdat de bovengenoemde belastingen allemaal de WOZ-waarde van uw woning of pand als uitgangspunt nemen. Hoe lager de WOZ-waarde, hoe minder belasting u betaalt. Wilt u zeker weten dat de WOZ-waarde van uw woning correct is vastgesteld door de gemeente? Schakel dan Bezwaarmaker.nl in. Wij kennen de Wet WOZ tot in detail en checken kosteloos of de WOZ-waarde klopt. Zo niet, dan staan we u ook bij in het maken van bezwaar bij de gemeente. Dat kan u zomaar een behoorlijk voordeel opleveren.

 

Terug naar overzicht

Onze beoordeling

8.5

Gebaseerd op onafhankelijke 2990 beoordelingen via klantenvertellen.nl

Alle 2990 beoordelingen

Waarom Bezwaarmaker?

  • Kosteloos bezwaar maken
  • Betaal minder belasting
  • Grotere kans op succes
  • Actief in heel Nederland
  • Deskundig bezwaarschrift

Maak bezwaar
Bezwaarmaker 8.5102990