Terug naar het overzicht

Een woningbezitter die het niet eens is met zijn door de gemeente berekende WOZ-waarde, kan zich bij het bezwaar maken tegen deze beschikking door een WOZ-bureau laten bijstaan. Gemeenten verzetten zich hier al jaren actief tegen. De reden? Het zou een woningbezitter slechts enkele tientjes opleveren, terwijl het gemeenten velen malen meer kost. Een niet alleen onterechte, maar ook kwalijke uitspraak. Des te meer wanneer een gemeente op zijn website ook nog eens oproept om geen WOZ-bureaus in de arm te nemen. Aan de belangen van woningbezitters wordt op deze manier namelijk keihard voorbijgegaan.

VNG en de lobby tegen WOZ-bureaus

Ook de afgelopen maand werd er in het televisieprogramma Radar weer aandacht besteed aan het verzet van gemeenten tegen WOZ-bureaus, die meer dan veertig procent van de bezwaren afhandelen. WOZ bureau's hebben het sterke vermoeden dat de uitzending tot stand kwam op initiatief van de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, die al jaren actief tracht de wettelijke vergoedingen voor WOZ-bureaus te minimaliseren. Iets wat door een woordvoerder van deze vereniging overigens stellig wordt ontkend. De VNG zou enkel hebben gereageerd op vragen van de Radar-redactie.

Argumenten vóór WOZ-bureaus

Om verschillende redenen is het, in tegenstelling tot wat gemeenten stellen, echter juist wel aan te raden om als burger een WOZ-bureau in de arm te nemen. Zo is men bij het invullen van formulieren en het maken van bezwaren grotendeels afhankelijk van de goede wil van een ambtenaar. Iets wat overigens niet alleen voor woningbezitters, maar burgers in het algemeen geldt. Bovendien zijn WOZ-taxaties lang niet altijd nauwkeurig te noemen. Iets wat Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis onderschrijft. Hij noemt dat de berekeningen gebaseerd zijn op modelmatige taxaties die vanachter een bureau worden gemaakt.

Van toegevoegde waarde bij vooral principiële zaken

De la Porte stelt verder dat het overgrote deel van de WOZ-bureaus kwalitatief hoogwaardig werk verrichten. Deze bieden vooral een grote toegevoegde waarde wanneer het principiële zaken betreft, bijvoorbeeld wanneer er vlak voor uw woning een groot complex is opgetrokken en u het uitzicht grotendeels of zelfs geheel bent kwijtgeraakt. Wanneer het een situatie betreft waarin basisgegevens zoals de oppervlakte van uw woning (uitgedrukt in vierkante meters) niet kloppen, kunt u ook prima zelf bezwaar maken.

De slagingskans van WOZ-bezwaren

Dat uit onderzoek blijkt dat WOZ-bureaus een lagere slagingskans hebben dan woningbezitters zelf, heeft volledig te maken met de complexiteit van de bezwaren waarmee de eerstgenoemden zich bezighouden. Een WOZ-bureau krijgt doorgaans te maken met de meer gecompliceerde zaken.

Woz bezwaar maken

Het gevolg van geslaagde bezwaren voor gemeenten

In 2020 werden ongeveer 79.000 van de in totaal 190.00 bezwaren tegen WOZ-beschikkingen van gemeenten door WOZ-bureaus afgehandeld. In totaal werden er in dat jaar 74.000 bezwaren toegekend. Een geslaagd bezwaar betekent voor een gemeente kosten van rond de 600 euro. Op jaarbasis gaat dit om miljoenen. Bovendien zorgen alle geslaagde bezwaren er op jaarbasis voor dat de totale WOZ-waarde van de woningen in ons land met een paar miljard euro daalt.

Villataks

Een gemiddelde vermindering van de WOZ-waarde betekent jaarlijkse besparingen van rond de 120 euro voor alle belastingen van het Rijk, gemeenten en waterschappen. Uiteraard bestaan er ook uitschieters, bijvoorbeeld woningbezitters die een huis bezitten dat meer dan 1,1 miljoen euro waard is en waarvoor dus een hogere rijksbelasting geldt. Deze woningbezitters betalen de zogeheten villataks. WOZ-vermindering betekent in die gevallen dus ook een groot verschil. In dergelijke gevallen kan een fikse verlaging alleen al wat betreft de WOZ-belasting 100 euro schelen.

Situaties die extra aandacht vergen

Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis stelt verder dat de WOZ-waarde van een woning vaak onnodig wordt opgestuwd door verbouwingen. Iets wat de afgelopen jaren nog veel frequenter voorkwam, omdat woningbezitters tijdens de pandemie massaal aan het verbouwen sloegen. Wanneer enkele buren bijvoorbeeld een dakkapel hebben laten plaatsen, kan dit betekenen dat ook uw WOZ-waarde en dus belasting hoger uitvalt. Dit heeft in zijn geheel te maken met de taxaties op basis van computermodellen. Dezelfde gevolgen bestaan ook voor de erfbelasting, die over de WOZ-waarde wordt afgerekend. Ook daarover wordt door gemeenten niet gerept.

Meer dan slechts enkele tientjes

Een woordvoerder van de VNG is van mening dat gemeenten hun burgers met dit stilzwijgen niet op het verkeerde been zetten. Met erfbelasting krijgt men nu eenmaal niet jaarlijks te maken. Ook zouden erfgenamen achteraf opnieuw een WOZ-waarde kunnen aanvragen. Echter krijgt men daarmee nooit de teveel betaalde belastingen terug. Voorkomen is dan ook in dit geval beter dan genezen. Wilt u als woningbezitter of erfgenaam bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking? Dit kan binnen zes weken na ontvangst hiervan. Heeft u meer tijd nodig, dan kunt u eerst een pro forma bezwaar indienen. Vrijwel altijd betreft het verschil veel meer dan tientjeswerk.

Terug naar het overzicht
Over de auteur
Ko
Ko Maas
Ko Maas is de oprichter van Bezwaarmaker.nl. Als WOZ-taxateur hebben we in het verleden aan de andere kant van de medaille gewerkt, voor diverse gemeenten. Er werd mijns inziens over het algemeen te luchtig omgegaan met bezwaarschriften. Men werd veelal met een kluitje het riet in gestuurd. Dit was voor mij de aanleiding om met Bezwaarmaker.nl te starten en mensen te helpen naar een eerlijke WOZ-waarde.
klantenvertellen logo

3.378+ reviews

Klanten geven ons een 8.7

10

31 jan. 2022

Zeer professioneel en met gewenste resultaat.

Ik ben zeer tevreden over de wijze waarop Bezwaarmaker de bezwaarprocedure heeft uitgevoerd en afgehandeld. Zeer professioneel en uiteindelijk ook met het gewenste resultaat. Ik ben ook zeer tevreden over de wijze waarop ik op de hoogte ben gehouden over de voortgang.

Elle Aanbevelen? Ja

8

19 jan. 2022

De ervaring wordt sterk beïnvloed over het al of niet behalen van succes, In dit geval dus goed

Vakbekwaam, anders zou het bezwaar niet zijn gehonoreerd. Ik werd steeds goed geïnformeerd zodra de procedure daartoe aanleiding gaf.

G.A. Aanbevelen? Ja

9

10 feb. 2022

Prima ik heb vermindering gekregen.

Geen klachten ik heb niets hoeven te doen het ging stilletjes aan mij voorbij en het gebeurde gewoon.

R.p. Beijleveld Aanbevelen? Ja

8

8 feb. 2022

De aanhouder wint

Nadat eerst ons bezwaar was afgewezen zijn we hiertegen in beroep gegaan en met succes. Hartelijk Dank voor wat jullie gedaan hebben, Chapeau

WB Aanbevelen? Ja

8

4 feb. 2022

Gerichte info, helder wat zelf wel/ niet doen

Geruststellende gedachte dat jullie procedures in de gaten houden en heldere info vragen en geven. Was even wat cynisch, eerst zien dan geloven. Maar door te cummuniceren met mij heeft mij geholpen in loslaten en vertrouwen hebben met een geweldig resultaat!

S.spigt Aanbevelen? Ja

9

13 feb. 2022

Mijn ervaring is zeer goed.

Mijn ervaring over uw dienst is erg prettig. De klachten richting gemeente over de hoogte van de WOZ-waarde van mijn woning heeft u naar tevredenheid richting gemeente verwerkt. Mijn dank voor uw manier van aanpak.

J.Euser Aanbevelen? Ja

10

15 feb. 2022

Vastbijters in positieve zin :-)

Keurig zijn we op de hoogte gehouden ondanks lange doorlooptijd met gemeente. Uitkomst volledig naar wens Dank!

Ron Aanbevelen? Ja

10

22 jan. 2022

prima werk geleverd

Een keer een vragenformulier moeten invullen en de rest ging vanzelf. Verder geen gezeur, alles zelfstandig afgehandeld en het resultaat was super.

R. Aanbevelen? Ja

Je hebt ons gezien bij