Terug naar het overzicht

Het aantal door no cure no pay bedrijven ingediende bezwaar- en beroepschriften tegen de bepaling van de WOZ-belasting, maar ook de BPM is de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. Ruim één op de drie bezwaren tegen de woningwaardering wordt anno nu door een zogeheten NCNP-bureau ingediend. De Waarderingskamer, de instantie die controleert of gemeenten de Wet WOZ volgens de geldende regels uitvoeren, staat positief tegenover dergelijke laagdrempelige toegang tot bezwaar maken. Gemeenten zijn echter van mening dat het beter is om geen no cure, no pay bureaus in te schakelen.

Onderzoek ontkracht het door gemeenten geschetste beeld

Het beeld dat gemeenten in de media schetsen over bureaus als Bezwaarmaker.nl, is in opdracht van het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum) en het Ministerie van Justitie en Veiligheid uitgebreid onderzocht. Onderzoeks- en adviesbureau Breuer & Intraval en juridisch en bestuurskundig advies- en onderzoeksbureau Pro Facto hebben het verdienmodel van no cure no pay bedrijven onder de loep genomen. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat het beeld dat gemeenten schetsen, onjuist is. No cure no pay bureaus waarborgen de rechtszekerheid van de belastingbetaler en maken geenszins misbruik van de geldende wetgeving.

Onderzoeksvragen

Voorafgaand aan de start van het onderzoek werden enkele onderzoeksvragen geformuleerd betreffende de werkwijze en het verdienmodel van no cure no pay bureaus die bezwaren voor belastingplichtigen indienen, de aard en de omvang van dergelijke procedures en de verhouding van het financieel belang van belastingplichtigen en de opbrengsten voor NCNP-bedrijven tot door de overheid gemaakte kosten. Tevens werd onderzocht welke oplossingen door gemeenten en de Belastingdienst worden gekozen om bezwaar- en beroepsprocedures zo efficiënt mogelijk af te handelen.

Uitkomsten van het onderzoek

Zoals reeds genoemd, ontkrachten de onderzoeksresultaten het door gemeenten geschetste beeld van no cure no pay bureaus. Beide onderzoeksbureaus hebben talrijke gesprekken gevoerd met zowel rechters als klanten van no cure no pay bedrijven. Deze gaven aan zich niet in de negatieve uitingen te herkennen. Het aantal bezwaren dat gegrond wordt verklaard wanneer men een no cure no pay bedrijf in de arm neemt, is hetzelfde als het aantal bezwaren dat door burgers zelf wordt ingediend. Echter wordt er met behulp van een no cure no pay bureau maar liefst twee keer zo vaak een hogere waardevermindering gerealiseerd.

Woz waarde

De cijfers op een rijtje

Gedurende de afgelopen vier jaar werd 46% van de ingediende bezwaren geheel of gedeeltelijk gegrond verklaard. In 49% van de gevallen ging men in beroep tegen de uitspraak op het bezwaarschrift, waarna 48% van de bezwaarmakers alsnog in het gelijk werd gesteld. Het aandeel van no cure no pay bedrijven was daarin maar liefst 95%. Dit bevestigt het vertrouwen van de burger in de waarborging van de rechtszekerheid door no cure no pay bureaus en het beperkte vertrouwen in de gemeente: een kwart van de burgers verwacht namelijk geen eerlijke behandeling van zijn of haar bezwaarschrift.

Het waardeoordeel van rechters over no cure no pay bureaus

Net als de geïnterviewde burgers hebben ook rechters een positieve mening over no cure no pay bureaus. Rechters kunnen zich vinden in het gehanteerde systeem en zijn van mening dat de bureaus gemeenten scherp houden en voor een kwaliteitsimpuls op het gebied van de heffing van (lokale) overheidsbelasting. Daarnaast geven zij aan verbaasd te zijn over het gebrek aan specifieke kennis bij de gemeente op dit gebied. Dit komt overeen met het gegeven dat tientallen gemeenten de afgelopen jaren door de Waarderingskamer op de vingers zijn getikt bij het vaststellen van de WOZ-waarde.

Het systeem van WOZ-vaststelling is zeer foutgevoelig

Bij de waardebepaling van woningen door gemeenten wordt een systematisch vergelijkingssysteem gehanteerd. Dit houdt in dat grote aantallen woningen met elkaar worden vergeleken. Door deze massale aanpak komen fouten eenvoudig tot stand. Dit leidt tot problemen bij de vaststelling van de WOZ-waarde. Om die reden is het van belang om de WOZ-waarde te allen tijde te laten controleren wanneer deze sterk afwijkt van hetgeen u had verwacht. Een no cure no pay bureau als Bezwaarmaker.nl kan u dit gehele proces kosteloos uit handen nemen. Heeft u interesse in het lezen van het gehele onderzoek, dan vindt u deze hier.

Terug naar het overzicht
Over de auteur
Ko
Ko Maas
Ko Maas is de oprichter van Bezwaarmaker.nl. Als WOZ-taxateur hebben we in het verleden aan de andere kant van de medaille gewerkt, voor diverse gemeenten. Er werd mijns inziens over het algemeen te luchtig omgegaan met bezwaarschriften. Men werd veelal met een kluitje het riet in gestuurd. Dit was voor mij de aanleiding om met Bezwaarmaker.nl te starten en mensen te helpen naar een eerlijke WOZ-waarde.
klantenvertellen logo

3.378+ reviews

Klanten geven ons een 8.7

9

13 feb. 2022

Mijn ervaring is zeer goed.

Mijn ervaring over uw dienst is erg prettig. De klachten richting gemeente over de hoogte van de WOZ-waarde van mijn woning heeft u naar tevredenheid richting gemeente verwerkt. Mijn dank voor uw manier van aanpak.

J.Euser Aanbevelen? Ja

10

15 feb. 2022

Vastbijters in positieve zin :-)

Keurig zijn we op de hoogte gehouden ondanks lange doorlooptijd met gemeente. Uitkomst volledig naar wens Dank!

Ron Aanbevelen? Ja

8

4 feb. 2022

Gerichte info, helder wat zelf wel/ niet doen

Geruststellende gedachte dat jullie procedures in de gaten houden en heldere info vragen en geven. Was even wat cynisch, eerst zien dan geloven. Maar door te cummuniceren met mij heeft mij geholpen in loslaten en vertrouwen hebben met een geweldig resultaat!

S.spigt Aanbevelen? Ja

10

22 jan. 2022

prima werk geleverd

Een keer een vragenformulier moeten invullen en de rest ging vanzelf. Verder geen gezeur, alles zelfstandig afgehandeld en het resultaat was super.

R. Aanbevelen? Ja

9

10 feb. 2022

Prima ik heb vermindering gekregen.

Geen klachten ik heb niets hoeven te doen het ging stilletjes aan mij voorbij en het gebeurde gewoon.

R.p. Beijleveld Aanbevelen? Ja

8

8 feb. 2022

De aanhouder wint

Nadat eerst ons bezwaar was afgewezen zijn we hiertegen in beroep gegaan en met succes. Hartelijk Dank voor wat jullie gedaan hebben, Chapeau

WB Aanbevelen? Ja

10

31 jan. 2022

Zeer professioneel en met gewenste resultaat.

Ik ben zeer tevreden over de wijze waarop Bezwaarmaker de bezwaarprocedure heeft uitgevoerd en afgehandeld. Zeer professioneel en uiteindelijk ook met het gewenste resultaat. Ik ben ook zeer tevreden over de wijze waarop ik op de hoogte ben gehouden over de voortgang.

Elle Aanbevelen? Ja

8

19 jan. 2022

De ervaring wordt sterk beïnvloed over het al of niet behalen van succes, In dit geval dus goed

Vakbekwaam, anders zou het bezwaar niet zijn gehonoreerd. Ik werd steeds goed geïnformeerd zodra de procedure daartoe aanleiding gaf.

G.A. Aanbevelen? Ja

Je hebt ons gezien bij