De specialist in de WOZ en OZB

Bezwaar WOZ Tilburg 2021

Bezwaar WOZ waarde Tilburg

Bezwaar woz Tilburg

 

Het indienen van een WOZ waarde bezwaar in Tilburg is minder moeilijk dan je denkt. Veel woningen en bedrijfspanden in Tilburg hebben een te hoge WOZ waarde. Toch denken veel mensen dat bezwaar maken geen zin heeft. Niets is minder waar! Bezwaar maken loont wel degelijk, als het tenminste op een goed manier gebeurt. Bezwaarmaker kan je hierbij helpen door een gratis controle van de WOZ waarde uit te voeren. Is deze te hoog, dan dient Bezwaarmaker een goed onderbouwd bezwaarschrift bij de gemeente Tilburg voor je in.

Bespaar eenvoudig op de WOZ waarde Tilburg

Uit onderzoek blijkt dat veel Nederlanders de indruk hebben dat de WOZ waarde te hoog wordt ingeschat door de gemeente. Een terechte indruk, want de WOZ waarde ligt inderdaad te vaak te hoog. Zo ook in de gemeente Tilburg. De WOZ waarde Tilburg wordt vastgesteld aan de hand van een geautomatiseerd proces, waarbij er geen rekening gehouden wordt met veranderingen in de omgeving.

Dit kan voor je nadelig uitpakken, want bij een te hoge WOZ waarde in Tilburg zult je zien dat de OZB toeneemt. Ook kan het zijn dat je meer belasting moet betalen over jouw inkomsten, vermogen, aan het waterschap en meer. In feite een onterechte belasting, gebaseerd op een te hoge WOZ waarde in Tilburg. Dat is natuurlijk niet prettig, maar weet dat je op een gemakkelijke manier bezwaar WOZ Tilburg kan aanvragen.

Bespaar met Bezwaarmaker

We kunnen ons goed voorstellen dat je er wat tegenop ziet om bezwaar in te dienen tegen de WOZ in Tilburg. Het is onbekend gebied, het kost tijd en energie, en de vraag is natuurlijk of het wat oplevert. In dat laatste geval kunnen we aangeven dat het zeker wat oplevert, want in 89% van de gevallen wordt het bezwaar tegen de WOZ waarde in Tilburg gegrond verklaard.

Dit kan je honderden euro’s besparen, dus het loont zeker om te kijken naar middelen om bezwaar in te dienen. Daarvoor is Bezwaarmaker jouw partner. Wij kunnen op basis van jouw verstrekte informatie het bezwaar bij de gemeente Tilburg indienen en de kans is groot dat je in het gelijk wordt gesteld.

Ons bezwaar tegen de WOZ in Tilburg baseren wij op jouw woning, leefomgeving, veranderingen in die omgeving, jurisprudentie en aanvullende informatie. Dit vormt in vrijwel alle gevallen voldoende om een onderbouwd bezwaar in te dienen. Hierdoor kan jouw gemeente niets anders dan de WOZ waarde in Tilburg verlagen, wat je direct in jouw portemonnee terugziet.

Wat is de WOZ waarde eigenlijk?

Ieder jaar stelt de gemeente met de Waardering Onroerende Zaken de WOZ waarde van je woning vast. Deze waarde wordt bepaald door een automatisch rekenmodel. Daarin wordt gekeken naar de verkoopprijzen van soortgelijke woningen in Tilburg. Ook de inhoud, oppervlakte en bouwjaar van je woning zijn mede bepalend voor de WOZ waarde. Toch is de WOZ waarde bij veel woningen te hoog vastgesteld. Dat komt omdat er niet gekeken wordt naar specifieke kenmerken, die de waarde van je woning verlagen. Achterstallig onderhoud bijvoorbeeld, of een verouderde keuken en badkamer. Daarom kun je die zaken aanvoeren in je bezwaar.

Waarom levert bezwaar maken tegen de WOZ waarde voordeel op?

De WOZ waarde is niet alleen van belang voor je woning. Ook veel belastingen zijn afhankelijk van deze waarde. De welbekende Onroerend Zaak Belasting bijvoorbeeld. Daarnaast hangen ook de inkomsten- en vermogensbelasting en de waterschapsheffing samen met de WOZ waarde. Als de WOZ waarde van je woning te hoog is vastgesteld, betaal je dus automatisch teveel belasting. Daarom kan een bijstellen van de WOZ waarde je jaarlijks vele euro’s opleveren. Reden genoeg om bij een te hoge WOZ waarde een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente Tilburg.

Wij gaan gratis aan de slag

Uzelf aanmelden bij Bezwaarmaker en ons de benodigde informatie toezenden is voldoende. Wij gaan dan gratis voor je aan de slag met het bezwaar WOZ in Tilburg en via onze website kan je precies volgen wat de stand van zaken is. Binnen een jaar komt de gemeente met een uitspraak en wij zullen je dan informeren over het resultaat en eventuele aanvullende stappen die genomen kunnen worden.

Doordat wij onze dienst gratis aan je verlenen, zit je nooit met onverwachte kosten. U heeft in dat kader niets te verliezen, dus maak er zeker gebruik van. Bij een gegrond verklaard bezwaar WOZ in Tilburg, Groningen of enig andere gemeente, zal de gemeente namelijk onze kosten betalen en je kunt honderden euro’s besparen. Het is dus absoluut de moeite waard.

Hoe maak je bezwaar tegen de WOZ waarde?

De gemeente Tilburg stuurt je ieder jaar een WOZ beschikking. Daarin staat wat de WOZ waarde van je woning is. Denk je dat deze te hoog is? Vraag Bezwaarmaker dan om een controle uit te voeren. Voor particulieren is dit helemaal gratis. Als blijkt dat de WOZ waarde inderdaad te hoog is, stelt Bezwaarmaker een bezwaarschrift op, dat ingediend wordt bij de gemeente Tilburg. Het is belangrijk dat dit binnen zes weken na ontvangst van de beschikking gebeurt. Vervolgens heeft de gemeente zes weken de tijd om op je bezwaar te reageren. Het merendeel van de ingediende bezwaren door Bezwaarmaker wordt door de gemeente gegrond verklaard.

WOZ waarde bezwaar uitbesteden

Het opstellen van een goed bezwaarschrift vraagt veel tijd en aandacht. Dat is voor veel mensen een hoge drempel om een bezwaar in te dienen. Bezwaarmaker neemt je deze zorg graag uit handen. Er wordt een goed gemotiveerd bezwaarschrift voor je opgesteld en ingediend bij de gemeente Tilburg. De kans is groot dat je bezwaar gegrond wordt verklaard. Dat betekent dat de WOZ waarde van je woning naar beneden bijgesteld kan worden. Je hoeft dan minder belasting te betalen. Bezwaar maken heeft dus zin, zeker als je de procedure door Bezwaarmaker laat regelen.

Iedereen kan bezwaar indienen

Bezwaarmaker is er voor iedereen en particulieren maken gratis gebruik van onze service. Wel is het belangrijk om snel te handelen na de ontvangst van de beschikking. Die zult je in maart ontvangen en om bezwaar in te dienen tegen de WOZ waarde in Tilburg moet je binnen zes weken reageren. Via Bezwaarmaker gaat dat snel en gemakkelijk. Wees alvast voorbereid en meld je vandaag nog aan!

Aanmelden

Bezwaarmaker 8.5102992