De specialist in de WOZ en OZB

Nieuws


Bij WOZ-waardering spelen toekomstige alternatieve gebruiksmogelijkheden een rol

Rechtbank Breda oordeelt dat de gemeente bij de waardering van de grond terecht rekening heeft gehouden met de toekomstige alternatieve gebruiksmogelijkheden zoals tuinuitbreiding of parkeervoorziening voor omliggende woningen. Wel verlaagt de rechtbank de waarde, omdat onvoldoende rekening is gehouden met de kosten die deze alternatieven met zich meebrengen, evenals de onzekerheid of de alternatieven wel gerealiseerd kunnen worden.
 

Het gaat om een eigenaar van een onroerende zaak die bestaat uit twee kadastrale percelen grond van 848 m² met een eenvoudige, sterk verouderde opstal. De grond is volledig omsloten door (omliggende) bebouwing en alleen bereikbaar vanaf de openbare weg via een appartementsrecht in een aangrenzend appartementencomplex. Dit appartementsrecht betreft een ruimte in dat gebouw voorzien van een poort aan de wegzijde. De bestemming van de grond: wonen. De percelen samen hebben een driehoekige vorm. In geschil is de WOZ-waarde van de grond op de peildatum 1 januari 2010.
 

Rechtbank Breda oordeelt dat de gemeente bij de waardering van de grond terecht rekening heeft gehouden met de toekomstige alternatieve gebruiksmogelijkheden zoals tuinuitbreiding of parkeervoorziening voor omliggende woningen. Bij het bepalen van de waarde is – uitgaande van de genoemde alternatieve gebruiksmogelijkheden – daarentegen niet voldoende rekening gehouden met de uitgaven en moeite die het kost om de onroerende zaak in een nieuwe toestand te brengen. Daarnaast bestaat onvoldoende inzicht in de kans dat een bepaalde alternatieve gebruiksmogelijkheid kan worden gerealiseerd. De rechtbank verlaagt de waarde van € 97.000 naar € 50.000.
 

Rechtbank Breda, 12/174, 28 juni 2012

 

Terug naar overzicht

Onze beoordeling

8.5

Gebaseerd op onafhankelijke 2969 beoordelingen via klantenvertellen.nl

Alle 2969 beoordelingen

Waarom Bezwaarmaker?

  • Kosteloos bezwaar maken
  • Betaal minder belasting
  • Grotere kans op succes
  • Actief in heel Nederland
  • Deskundig bezwaarschrift

Maak bezwaar
Bezwaarmaker 8.5102969