Melkkoe WOZ mag niets kosten.

Burgers die naar de belastingrechter stappen, krijgen een proceskostenvergoeding als zij geheel of gedeeltelijk in het gelijk worden gesteld. Bij beroepsprocedures over de WOZ-waarde betekent dit dat de gemeente de proceskostenvergoeding moet betalen als zij in het ongelijk is gesteld. Omdat deze proceskostenveroordelingen voor de lokale overheden in de papieren lopen, hebben de bewindslieden van Financiën en Binnenlandse Zaken besloten om de vergoedingen voor kosten van rechtsbijstand in WOZ-zaken vanaf begin 2014 drastisch te beperken. De uit te betalen bedragen worden verlaagd en bij relatief geringe afwijkingen wordt geen proceskostenvergoeding meer toegekend. De bewindslieden wijten de oplopende proceskostenvergoedingen aan de komst van adviesbureaus die op basis van no-cure-no-pay namens woningeigenaren opereren. De redenering van de bewindslieden klopt niet.

De oorzaak van een proceskostenveroordeling ligt in de beslissing van de rechter. Ofschoon waarderingen altijd arbitrair zijn en geringe afwijkingen niet betekenen dat er een fout is gemaakt, heeft de woningeigenaar recht op een kostenvergoeding als de rechter het met hem eens is dat de gemeente de WOZ-waarde onjuist heeft vastgesteld. De fundamentele reden van het gelijk van de woningeigenaar zit in het ongelijk van de gemeente, en dus in de onjuiste WOZ-waardering: de rechter geeft de woningeigenaar (via de namens hem procederende adviseur) namelijk niet zomaar gelijk. Als de rechter akkoord is met de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde, komt een proceskostenvergoeding niet in beeld.

De stijgende trend van beroepschriften tegen de WOZ-waarden wordt niet primair veroorzaakt door de komst van no-cure-no-pay-bureaus en de uitbreiding van no-cure-no-pay-afspraken. Maar zelfs als dit wel het geval zou zijn, dan nog blijkt uit de vele rechterlijke uitspraken over de WOZ dat de stijging vooral wordt worden veroorzaakt door een slechte kwaliteit en slechte onderbouwing van de WOZ-waarde door de gemeenten. Daar komt bij dat het vrij gemakkelijk is om een procedure te voeren bij de belastingrechter. Met een globale aanduiding van de klachten en de bijna onuitputtelijke mogelijkheden van waardedrukkende factoren kan deze klus gemakkelijk worden geklaard.

De burger is zich ook zeer bewust van het gebruik van zijn huis als melkkoe door gemeenten en het fiscale en financiële belang van de WOZ-beschikking. De WOZ-beschikking geldt namelijk niet alleen als grondslag voor de heffing van onroerendezaakbelastingen, maar is ook de basis voor het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting en voor de schenk- en erfbelasting. Hierdoor zijn ook beroepsprocedures over betrekkelijk kleine waardeverschillen zinvol. De nieuwe regeling moet niet worden ingevoerd. De argumenten die hiervoor worden aangehaald, zijn onjuist en onzinnig. De oorzaak van het probleem ligt niet bij de woningeigenaar of zijn “graaiende” adviseur, maar bij de gemeenten zelf. Een juiste en redelijke WOZ-waardering houdt stand bij de rechter en leidt niet tot een proceskostenveroordeling. Ook meer informatie over de WOZ waarde in Lansingerland, Leusden, Laren, Altena, Leek en de rest van Nederland.

Een verkeerde of onzorgvuldige waardebepaling gaat bij de rechter van tafel en de geringste verlaging van de WOZ leidt al tot een proceskostenvergoeding die veelal hoger kan zijn dan de kosten die de woningeigenaar moet betalen aan zijn adviseur. De toename van de proceskostenveroordelingen wordt geen halt toegeroepen door het bedrag van de vergoeding per zaak te verlagen of door geen proceskostenvergoeding toe te kennen bij relatief geringe bedragen. Dat kan alleen maar door een juiste en zorgvuldige WOZ-waardering die wordt goedgekeurd door de rechter. Gemeenten steken daarom beter de hand in eigen boezem.

klantenvertellen logo

3.378+ reviews

Klanten geven ons een 8.7

10

31 jan. 2022

Zeer professioneel en met gewenste resultaat.

Ik ben zeer tevreden over de wijze waarop Bezwaarmaker de bezwaarprocedure heeft uitgevoerd en afgehandeld. Zeer professioneel en uiteindelijk ook met het gewenste resultaat. Ik ben ook zeer tevreden over de wijze waarop ik op de hoogte ben gehouden over de voortgang.

Elle Aanbevelen? Ja

9

13 feb. 2022

Mijn ervaring is zeer goed.

Mijn ervaring over uw dienst is erg prettig. De klachten richting gemeente over de hoogte van de WOZ-waarde van mijn woning heeft u naar tevredenheid richting gemeente verwerkt. Mijn dank voor uw manier van aanpak.

J.Euser Aanbevelen? Ja

10

22 jan. 2022

prima werk geleverd

Een keer een vragenformulier moeten invullen en de rest ging vanzelf. Verder geen gezeur, alles zelfstandig afgehandeld en het resultaat was super.

R. Aanbevelen? Ja

8

19 jan. 2022

De ervaring wordt sterk beïnvloed over het al of niet behalen van succes, In dit geval dus goed

Vakbekwaam, anders zou het bezwaar niet zijn gehonoreerd. Ik werd steeds goed geïnformeerd zodra de procedure daartoe aanleiding gaf.

G.A. Aanbevelen? Ja

8

4 feb. 2022

Gerichte info, helder wat zelf wel/ niet doen

Geruststellende gedachte dat jullie procedures in de gaten houden en heldere info vragen en geven. Was even wat cynisch, eerst zien dan geloven. Maar door te cummuniceren met mij heeft mij geholpen in loslaten en vertrouwen hebben met een geweldig resultaat!

S.spigt Aanbevelen? Ja

9

10 feb. 2022

Prima ik heb vermindering gekregen.

Geen klachten ik heb niets hoeven te doen het ging stilletjes aan mij voorbij en het gebeurde gewoon.

R.p. Beijleveld Aanbevelen? Ja

8

8 feb. 2022

De aanhouder wint

Nadat eerst ons bezwaar was afgewezen zijn we hiertegen in beroep gegaan en met succes. Hartelijk Dank voor wat jullie gedaan hebben, Chapeau

WB Aanbevelen? Ja

10

15 feb. 2022

Vastbijters in positieve zin :-)

Keurig zijn we op de hoogte gehouden ondanks lange doorlooptijd met gemeente. Uitkomst volledig naar wens Dank!

Ron Aanbevelen? Ja

Je hebt ons gezien bij