De specialist in de WOZ en OZB

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Wanneer kan ik de uitspraak op het namens mij ingediende bezwaarschrift verwachten?

Uw gemeente of Belastingsamenwerking heeft tot 31 december van het betreffende belastingjaar de tijd om uw bezwaar af te handelen. Deze termijn kunnen ze zelfs met zes weken verlengen als ze dit tijdig aangeven. Als u een tijd niets hoort, is het helaas wachten op de uitspraak. Hier hebben wij geen invloed op.

U heeft een van uw gemeente of Belastingsamenwerking een formulier ontvangen voor een onderzoek geregistreerde gegevens van uw pand, bent u verplicht dit formulier in te vullen? Op basis van het besluit gegevensverstrekking Wet waardering onroerende zaken bent u verplicht deze gegevens aan de gemeente te verstrekken.

Heeft u zelf al een bezwaarschrift ingediend?

Dan kunt u zich nog steeds aanmelden. Wij maken dan kenbaar bij de gemeente dat wij de procedure kosteloos van u overnemen.

U heeft het bedrag aan gemeentelijke belastingen al betaald, kan ik mij dan nog aanmelden?

Ja, u kunt zich nog steeds bij ons aanmelden. Het teveel betaalde belastinggeld krijgt u, bij een verlaging, van de gemeente weer terug gestort. Let er wel op dat u zich binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet dient aan te melden.

Wat kost het u?

Als u ons inschakelt voor een bezwaar woz voor een woning komt u in aanmerking voor een kostenvergoeding. Is het bezwaarschrift gegrond, dan vergoedt de gemeente onze kosten. Zij zijn dit bij wet verplicht. Is het bezwaarschrift ongegrond, dan is dit ons risico. Het kost u dus per saldo niets. Indien u zich aanmeld voor een bedrijfspand brengen wij, naast de door u ontvangen kostenvergoeding van de gemeente, 30% van het teveel betaalde OZB-belasting in rekening. Indien u zich aanmeld voor een pand verkregen uit een erfenis brengen wij, naast de kostenvergoeding van de gemeente, 1,5% in rekening over het verschil tussen de oude en verlaagde waarde. 

Waarom zou ik de bezwaarprocedure door Bezwaarmaker.nl laten uitvoeren en maak ik niet zelf bezwaar?

Bezwaarmaker.nl is deskundig op het gebied van de Wet WOZ. Met onze bedrijfsvoering kunnen wij deskundig bezwaar maken tegen uw WOZ-waarde, Onze taxateurs hebben daarnaast inzage in alle verkochte woningen in uw gemeente.

Voor welke onroerende zaken kan ik Bezwaarmaker.nl inschakelen?

Bezwaarmaker.nl kan tegen alle onroerende zaken bezwaar maken bij uw gemeente.

Wanneer hoor ik of de WOZ-waarde van mijn woning is verlaagd?1Na uw aanmelding stelt een van onze specialisten een bezwaarschrift op. Na indiening van het bezwaarschrift heeft de gemeente tot uiterlijk 31 december 2021 de tijd om een uitspraak op het bezwaarschrift te doen. Vaak zal dit echter al eerder zijn.

Wat gebeurt er als de uitkomst van het bezwaarschrift negatief is?

Als de gemeente niet tegemoet komt aan het bezwaarschrift, adviseert Bezwaarmaker.nl u over het al dan niet in beroep gaan bij de rechtbank tegen deze uitspraak.

Ik heb de bezwaarprocedure zelf gevoerd. De gemeente is niet tegemoet gekomen aan mijn bezwaar. Kan ik Bezwaarmaker.nl inschakelen voor enkel de beroepsprocedure?

Ja, in overleg met bezwaarmaker.nl kunnen wij ook de beroepsprocedure voor u opstarten.

Wij zijn halverwege het jaar eigenaar van een woning geworden, kan ik dan nog bezwaar maken tegen de waarde van 2021?

Ja, u dient dan contact op te nemen met de gemeente om een nieuwe beschikking op te vragen. Tegen deze beschikking kunnen wij dan binnen 6 weken na ontvangst nog bezwaar woz maken.

Kan ik mijn aangifte inkomstenbelasting 2020 al indienen, ondanks dat er een bezwaarschrift loopt tegen de vastgestelde waarde van 2021?

Ja, voor de aangifte inkomstenbelasting 2020 is de WOZ-waarde van 2020 van toepassing, dus de waarde die vorig jaar al is vastgesteld.

Worden alle objecten ter plaatse/inpandig opgenomen?

Nee, onze taxateurs beschikken over verkoopcijfers van alle verkochte woningen in Nederland, daarnaast beschikken wij over technische hulpmiddelen die aangevuld met uw grieven op het inschrijfformulier voor ons voldoende informatie verschaffen om een gedegen bezwaarschrift in te dienen. Indien noodzakelijk zullen we niet nalaten een inpandige opname uit te voeren.

Krijg ik via de bezwaarmaker.nl een gegarandeerde waardeverlaging?

Nee, de kans op een waardeverlaging wordt echter wel groter dan wanneer u zelf bezwaar maakt, omdat wij deskundig zijn op het gebied van de Wet WOZ. Als de uitkomst negatief is overlegt bezwaarmaker.nl met u over het al dan niet in beroep gaan bij de rechtbank tegen deze uitspraak.

Het bezwaarschrift is zojuist verzonden kan ik dit inzien? Of waarom is er geen vooroverleg gepleegd.

Het bezwaarschrift is niet inzichtelijk daar wij dit het verleden wel hebben gedaan met zeer slechte ervaringen. Hetgeen teveel tijd kost en weinig toegevoegde waarde heeft voor het verdere proces. Middels de vragenlijsten kunt u informatie aan ons kenbaar maken wat volgens u van belang is voor de procedure. Wij zullen dan slechts de meest relevante grieven verwerken in de bezwaarschriften. Door de (tien) duizenden aanmeldingen jaarlijks en de korte periode dat wij de bezwaarschriften kosteloos moeten indienen zijn wij genoodzaakt de processen zo goed mogelijke te optimaliseren een overleg kan dan ook niet plaats vinden.

Het kan voorkomen dat de gemeente, naar aanleiding van het ingediende bezwaarschrift, een inpandige opname wil uitvoeren. Bent u nu verplicht om hieraan medewerking te verlenen?

In artikel 50 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen – dat ingevolge artikel 30 van de Wet waardering onroerende zaken van toepassing is voor het bepalen van de WOZ-waarde – is bepaald dat degene die een gebouw of grond in gebruik heeft verplicht is desgevraagd toegang te verlenen aan een door de Ambtenaar aangewezen deskundige. In beginsel bent u dan ook verplicht om mee te werken aan een inpandige opname. 

Indien u de toegang weigert, zal er, wanneer de inpandige opname plaats vindt in het kader van een WOZ-procedure, een ommekeer in de bewijslast plaatsvinden.
 
Om die reden raden wij belanghebbende dan ook altijd aan om mee te werken aan een inpandige opname. Het verzetten van een inpandige opname heeft verder geen juridische consequenties. De gemeente voert de inpandige opname uit om een beter beeld van woning te krijgen.
 
Op deze manier krijgt zij meer inzicht in de onderhoudstoestand en het voorzieningenniveau van de woning. Dit is van belang, aangezien in het kader van de Wet WOZ dient te worden vergeleken met (de staat van onderhoud van de) referentieobjecten.

Onze beoordeling

8.5

Gebaseerd op onafhankelijke 3033 beoordelingen via klantenvertellen.nl

Alle 3033 beoordelingen

Waarom Bezwaarmaker?

  • Kosteloos bezwaar maken
  • Betaal minder belasting
  • Grotere kans op succes
  • Actief in heel Nederland
  • Deskundig bezwaarschrift

Maak bezwaar
Bezwaarmaker 8.5103033