Terug naar het overzicht

Bent u het niet eens met uw WOZ-waarde? Dan kunt u bij uw gemeente een taxatieverslag aanvragen. In dit verslag staat beschreven hoe de waarde van uw woning is bepaald. Deze gegevens kunt u gebruiken om een bezwaar in te dienen. Dit doet u uiterlijk zes weken na datum van uw WOZ-beschikking. Echter is het maken van bezwaar om verschillende redenen geen sinecure. Professionele rechtsbescherming doet de kans op succes aanzienlijk stijgen.

Als burger heeft u onvoldoende inzicht in gemeentelijke data en werkwijzen

Maar liefst 85 procent van alle bezwaren die worden toegekend, worden op grond van verkeerde data of een verkeerde onderbouwing door de gemeente toegekend. Echter zijn dit zaken die voor u niet inzichtelijk of controleerbaar zijn, eenvoudigweg omdat deze door het WOZ-loket niet aan burgers worden verstrekt. Dit betekent dus dat u zelf nooit voldoende in staat zult zijn om de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde echt goed te controleren.

Toegang tot de noodzakelijke kennis

Nu denkt u na het lezen van het bovenstaande wellicht: daarover kan ik toch zelf contact opnemen met de gemeente? Een weliswaar logische gedachte, maar uit de praktijk blijkt dat de meeste gemeenten zeer beperkte mogelijkheden voor toegang tot dergelijke gegevens aan burgers verschaffen. Bovendien zullen de meeste burgers ook niet over de inhoudelijke en procedurele kennis beschikken die noodzakelijk is om deze te beoordelen. Met een partij voor professionele rechtsbescherming verkrijgt u wel toegang tot de noodzakelijke kennis en kunde. Door het in de arm nemen van professionele rechtsbescherming komt u als individu sterker tegenover de overheid te staan.

De belangrijkste aanleidingen voor fouten in de WOZ-waarde

De Waarderingskamer, de instantie die toezicht houdt op de uitvoering van de wet WOZ door gemeenten, heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar de redenen waarom ingediende bezwaren gegrond worden verklaard. De drie belangrijkste aanleidingen voor fouten in de WOZ-waarde zijn:

  1. Een fout in de primaire objectkenmerken, bijvoorbeeld de afmetingen van een woning

  2. Een fout in de secundaire objectkenmerken, bijvoorbeeld de ligging of de staat van onderhoud van een woning

  3. Een fout in de taxatie, bijvoorbeeld omdat er geen juiste referentiewoningen zijn gebruikt

Gemeenten verschaffen burgers doorgaans enkel toegang tot informatie die betrekking heeft op de primaire objectkenmerken. Inzicht in de secundaire objectkenmerken wordt door slechts een fractie van de gemeenten verschaft, terwijl inzicht in de taxatiewijze voor u als burger volstrekt onverifieerbaar is. Enkel professionele partijen kunnen toegang tot vastgoeddata en waarderingsalgoritmes verkrijgen.

Kosten bezwaar woz

Rechtsbescherming stuurt de overheid bij

De overheid heeft feitelijk een monopoliepositie en is daarmee uitzonderlijk machtig. Dit in tegenstelling tot een bedrijf: deze heeft te maken met sterke concurrentie en wordt op de vingers getikt wanneer de kwaliteit te wensen overlaat. Echter hoeft dit niet te betekenen dat u als burger met lege handen staat. Waar onder andere concurrentie de kwaliteit van ondernemingen waarborgt, doet rechtsbescherming hetzelfde met de overheid.

Middels professionele rechtsbescherming in de WOZ kunt u zichzelf beter beschermen en worden de uitvoerende organen van de overheid gedwongen om bij te sturen.

De kosten voor professionele rechtsbescherming zijn zeer beperkt

Professionele rechtsbescherming wordt gedeeltelijk vanuit de overheid gefinancierd. Volgens schattingen van de Waarderingskamer werd in 2020 ruim 11 miljard euro belasting geheven op basis van de WOZ. De kosten voor rechtsbescherming bedroegen in datzelfde jaar rond de 17 miljoen euro. Een eenvoudige rekensom leert dat rechtsbescherming in de WOZ, een van de belangrijkste grondslagen van het Nederlandse belastingstelsel, slechts 0,15% van de opbrengst bedraagt. De kosten voor WOZ-adviseurs vormen dus slechts een zeer beperkte fractie.

Per Nederlander komt dit neer op €1,-. Een bedrag waarvan verreweg de meeste burgers bereid zijn het te betalen. Deze euro geeft u namelijk kosteloos toegang tot de kennis en kunde van WOZ-adviseurs op de momenten dat u twijfelt aan de berekening of onderbouwing van uw gemeente.

Terug naar het overzicht
Over de auteur
Ko
Ko Maas
Ko Maas is de oprichter van Bezwaarmaker.nl. Als WOZ-taxateur hebben we in het verleden aan de andere kant van de medaille gewerkt, voor diverse gemeenten. Er werd mijns inziens over het algemeen te luchtig omgegaan met bezwaarschriften. Men werd veelal met een kluitje het riet in gestuurd. Dit was voor mij de aanleiding om met Bezwaarmaker.nl te starten en mensen te helpen naar een eerlijke WOZ-waarde.
klantenvertellen logo

3.378+ reviews

Klanten geven ons een 8.7

9

13 feb. 2022

Mijn ervaring is zeer goed.

Mijn ervaring over uw dienst is erg prettig. De klachten richting gemeente over de hoogte van de WOZ-waarde van mijn woning heeft u naar tevredenheid richting gemeente verwerkt. Mijn dank voor uw manier van aanpak.

J.Euser Aanbevelen? Ja

10

15 feb. 2022

Vastbijters in positieve zin :-)

Keurig zijn we op de hoogte gehouden ondanks lange doorlooptijd met gemeente. Uitkomst volledig naar wens Dank!

Ron Aanbevelen? Ja

8

4 feb. 2022

Gerichte info, helder wat zelf wel/ niet doen

Geruststellende gedachte dat jullie procedures in de gaten houden en heldere info vragen en geven. Was even wat cynisch, eerst zien dan geloven. Maar door te cummuniceren met mij heeft mij geholpen in loslaten en vertrouwen hebben met een geweldig resultaat!

S.spigt Aanbevelen? Ja

8

8 feb. 2022

De aanhouder wint

Nadat eerst ons bezwaar was afgewezen zijn we hiertegen in beroep gegaan en met succes. Hartelijk Dank voor wat jullie gedaan hebben, Chapeau

WB Aanbevelen? Ja

10

22 jan. 2022

prima werk geleverd

Een keer een vragenformulier moeten invullen en de rest ging vanzelf. Verder geen gezeur, alles zelfstandig afgehandeld en het resultaat was super.

R. Aanbevelen? Ja

9

10 feb. 2022

Prima ik heb vermindering gekregen.

Geen klachten ik heb niets hoeven te doen het ging stilletjes aan mij voorbij en het gebeurde gewoon.

R.p. Beijleveld Aanbevelen? Ja

10

31 jan. 2022

Zeer professioneel en met gewenste resultaat.

Ik ben zeer tevreden over de wijze waarop Bezwaarmaker de bezwaarprocedure heeft uitgevoerd en afgehandeld. Zeer professioneel en uiteindelijk ook met het gewenste resultaat. Ik ben ook zeer tevreden over de wijze waarop ik op de hoogte ben gehouden over de voortgang.

Elle Aanbevelen? Ja

8

19 jan. 2022

De ervaring wordt sterk beïnvloed over het al of niet behalen van succes, In dit geval dus goed

Vakbekwaam, anders zou het bezwaar niet zijn gehonoreerd. Ik werd steeds goed geïnformeerd zodra de procedure daartoe aanleiding gaf.

G.A. Aanbevelen? Ja

Je hebt ons gezien bij