De specialist in de WOZ en OZB

Bezwaar WOZ Zwolle 2021

Bezwaar WOZ waarde Zwolle

Bezwaar woz Zwolle

 

Ben jij het niet eens met de WOZ waarde van je woning of bedrijfspand in Zwolle? Dan is het zeker de moeite waard om bezwaar te maken. Een goed onderbouwd bezwaar wordt in veel gevallen door de gemeente Zwolle gegrond verklaard. Hierdoor wordt de WOZ waarde van je woning opnieuw bepaald en naar beneden bijgesteld. Twijfel je aan de WOZ waarde van je huis of ander pand in Zwolle? Bezwaarmaker controleert gratis of de WOZ waarde van je woning klopt. Is deze te hoog, dan stelt Bezwaarmaker je bezwaarschrift op en dient dit voor je in bij de gemeente.

 

Hoe bepaalt de gemeente Zwolle de WOZ waarde van je woning?

Ieder jaar stelt de gemeente Zwolle de waarde van je woning vast door de Waardering Onroerende Zaken. De waarde wordt bepaald door een algemeen rekenmodel. Hierin wordt gekeken naar de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in Zwolle. Ook de inhoud, oppervlakte en bouwjaar van je woning zijn van invloed op de WOZ waarde. Een belangrijk aspect wordt echter achterwege gelaten. Dat zijn de specifieke kenmerken van je woning. Is er bijvoorbeeld veel achterstallig onderhoud of zijn er windmolens dichtbij geplaatst? Dan zal je woning minder waard zijn geworden.

 

Waarom is WOZ waarde bezwaar maken belangrijk?

De WOZ waarde van veel woningen en panden wordt te hoog vastgesteld. En dat brengt gevolgen met zich mee. De WOZ waarde is namelijk ook bepalend voor een aantal belangrijke belastingen. Zo is de Onroerend Zaak Belasting ervan afhankelijk. Ook de inkomstenbelasting, vermogensbelasting en waterschapsheffing zijn gebaseerd op de WOZ waarde. Als je woning een te hoge WOZ waarde heeft, betaal je dus teveel belasting. Daarom is het goed om na te gaan of bezwaar maken voor jou rendabel is. Als de WOZ waarde naar beneden wordt bijgesteld, kan je dat vele euro’s aan belastinggeld schelen.

 

Hoe dien je een bezwaar tegen de WOZ waarde in?

Ieder jaar ontvang je van de gemeente Zwolle een WOZ beschikking. Daarin staat wat de WOZ waarde van je woning is. Denk je dat deze te hoog is vastgesteld? Dan kun je binnen zes weken bezwaar te maken. Daarin moet je goede redenen vermelden. Alleen een gemotiveerd bezwaar zal door de gemeente gegrond worden verklaard. Vind je het lastig om zelf een goed bezwaarschrift op te stellen? Dan kun je dit uitbesteden aan Bezwaarmaker. Zo weet je zeker dat er een goed onderbouwd bezwaarschrift bij de gemeente Zwolle wordt ingediend. De gemeente heeft daarna zes weken de tijd om op je bezwaar te reageren.

 

Waarom Bezwaarmaker inschakelen?

Het opstellen van een goed onderbouwd bezwaarschrift tegen de WOZ waarde, kost tijd. Een lastige klus, zeker als je er niet veel vanaf weet. Daarom is het een goed idee om Bezwaarmaker in te schakelen. Bezwaarmaker stelt een bezwaarschrift op met duidelijke argumenten. Dit wordt ingediend bij de gemeente Zwolle. Het overgrote deel van de ingediende WOZ waarde bezwaren wordt gegrond verklaard. Bezwaarmaker neemt je het regelwerk uit handen. Grote kans dat de WOZ waarde van je woning wordt bijgesteld, wat een financieel voordeel voor je oplevert.

 

Aanmelden

Bezwaarmaker 8.5102992