Je hebt de WOZ-beschikking ontvangen en je vraagt je af of bezwaar maken tegen de WOZ waarde zinvol is. Misschien vraag je je af “Bezwaar WOZ waarde: waar wordt naar gekeken?” of “Hoe ziet de WOZ procedure eruit?” Op deze vragen en meer geven wij met dit artikel graag antwoord. Als specialist in het bezwaar maken tegen de WOZ waarde doen wij dit jaarlijks voor duizenden mensen. Hierdoor hebben we contact met alle gemeenten in Nederland en weten we bij WOZ bezwaar argumenten te noemen die effectief zijn.

Is het slim om bezwaar te maken tegen WOZ waarde?

Jazeker! Het is heel verstandig om WOZ bezwaar te maken. Het komt namelijk veel voor dat gemeenten de WOZ waarde onjuist inschatten. Er is zelfs een landelijk overheidsorgaan dat gemeenten controleert. De Waarderingskamer controleert gemeenten en vindt regelmatig onjuistheden in het beleid dat gemeenten bij het taxeren van de WOZ waarde hanteren. Maar is het slim om bezwaar te maken tegen de WOZ waarde? Want wat zijn de gevolgen? Kan de WOZ waarde hoger worden na bezwaar? We vertellen hier graag meer over vanuit onze ervaring.

Gevolgen van de WOZ waarde verhogen of verlagen

Door bij WOZ bezwaar argumenten aan te voeren waarom de vastgestelde waarde hoger of juist lager moet zijn, gaat de gemeente het opnieuw controleren. Daarbij is de kans dat de WOZ waarde te hoog wordt vastgesteld na bezwaar om de WOZ te verlagen zeer klein. Wij hebben dit in praktijk nog nooit meegemaakt. Wanneer je het WOZ bezwaar aan ons uitbesteedt, doen wij eerst een check. Stel dat wij zelf zien dat de WOZ al te laag is ingeschat, dan zullen wij dit laten weten. Wij komen namelijk met argumenten die ons helpen ons doel te behalen: de WOZ waarde verhogen of juist verlagen.

Hoe wordt WOZ-waarde bepaald?

Om je een goed beeld te geven van waar bij WOZ bezwaar naar wordt gekeken, vertellen we hoe de WOZ waarde wordt bepaald. De taxateur van de gemeente kijkt niet achter de voordeur voor de taxatie. Hij of zij moet het doen met de informatie die bij de gemeente bekend is. Dit kunnen bouwaanvragen zijn, gegevens van eerdere taxaties en van de verkoop van het pand of van omliggende panden. Met deze gegevens wordt globaal een inschatting gemaakt van wat een woning fictief bij verkoop op de peildatum zou opleveren.

WOZ gelijkheidsbeginsel

Wij gebruiken argumenten waarvan bewezen is dat ze effectief zijn voor de WOZ verlagen of verhogen. De belangrijkste is de woningwaarde van zeer gelijkwaardige huizen. Je kunt via het WOZ waardeloket de waarde van woningen in jouw omgeving opvragen. Doe dit van het huis van de buren of van een zeer gelijkwaardig huis in jouw wijk. Op basis van het gelijkheidsbeginsel (gelijke gevallen moeten gelijk behandeld worden) mag de WOZ waarde van twee zeer vergelijkbare objecten niet anders zijn.

Welke WOZ bezwaar argumenten noemen?

Lang niet alle panden of woningen zijn hetzelfde. De WOZ waarde kan verschillen omdat buren bijvoorbeeld een uitbouw hebben en jij niet. Het huis van buren kan net geschilderd zijn en wellicht is er bij jou sprake van achterstallig onderhoud. Het kan ook zijn dat jouw huis juist in een betere staat verkeert. Voor de WOZ verlagen moet je dit natuurlijk niet benoemen, maar als je bezwaar maakt om de WOZ te verhogen, is dit zeker noemenswaardig. Verder spelen woningprijzen in jouw wijk een rol. De WOZ waarde wordt immers mede bepaald door verkochte woningen in jouw wijk.

Waar wordt naar gekeken bij WOZ bezwaar?

Verkochte huizen in de omgeving zijn de basis voor het taxatierapport. De gemeente checkt welke huizen rond de peildatum zijn verkocht en wat de waarde daarvan is. De stijging of daling in de waarde gaat een factor zijn in de computersystemen die vervolgens voor omliggende huizen de WOZ waarde genereren. Welke huizen er zijn gebruikt voor de taxatie van de WOZ waarde van jouw huis kun je bij de gemeente opvragen. Vaak kan dit door in te loggen met een DigiD. Je kunt daar ook bezwaar maken maar voor je dit doet, kun je het best verder lezen in dit artikel.

Bezwaar WOZ waarde waar wordt naar gekeken

Waar kan je bezwaar maken tegen de WOZ waarde?

Je kunt op twee manieren bezwaar maken tegen de WOZ waarde. De eerste manier is om dit zelf te doen. Je gaat dan naar de website van de gemeente om te kijken hoe jouw gemeente dit heeft geregeld. Vaak kan je digitaal bezwaar maken als je ingelogd bent met je DigiD. Er zijn ook gemeenten of samenwerkingsverbanden van gemeenten waar het op een andere manier moet. De tweede manier om bezwaar tegen de WOZ waarde te maken, is via een specialist zoals Bezwaarmaker. Bij ons doe je het altijd digitaal en dit duurt maar enkele minuten. Wij pakken vervolgens het bezwaar voor je op en houden je op de hoogte. De beslistermijn voor bezwaar tegen WOZ waarden is best lang.

Hoe lang duurt WOZ bezwaar maken?

Wanneer je de WOZ waarde ontvangt van de gemeente kun je tot zes weken na dagtekening van de WOZ beschikking bezwaar aantekenen. Doe je dit niet binnen deze termijn, dan is bezwaar maken niet langer mogelijk. Wat wij bij Bezwaarmaker wel doen, is een concept bezwaar (pro-forma bezwaarschrift) maken, daarna hebben we de tijd om verdere onderbouwing te vinden. Voor ons zijn dit bewandelde paden doordat we immers specialist zijn op het gebied van WOZ bezwaar. We houden ons nergens anders mee bezig dan met WOZ bezwaar maken. Na het bezwaar ingediend te hebben, heeft de gemeente maximaal tot het eind van het kalenderjaar om uitsluitsel te geven. Eventueel in beroep gaan tegen de uitspraak kan nog langer duren. Wij houden je al die tijd op de hoogte.

Geldt bij WOZ-waarde bezwaar terugwerkende kracht?

Bezwaar WOZ waarde: waar wordt naar gekeken? In eerste instantie zal alleen gekeken worden naar het lopende kalenderjaar; het jaar waar de WOZ beschikking dus voor geldt. Indien de WOZ waarde onjuist blijkt te zijn, zal bij het WOZ-waarde bezwaar terugwerkende kracht gelden, althans; voor dat kalenderjaar. Voor het aanpassen van eerdere jaren is dit lastig. Ook voor ons is het niet eenvoudig om deze informatie boven tafel te krijgen. Wij raden je aan om contact met ons op te nemen, zodat we dit met jouw gemeente kunnen bespreken.

Nu bezwaar maken tegen de WOZ

Wil je nu bezwaar maken en zit je binnen de zes weken na dagtekening van de WOZ beschikking? Maak dan nu direct bezwaar aan. Ben je te laat met bezwaar maken? Zet het dan vast in je agenda voor volgend jaar!

klantenvertellen logo

3.378+ reviews

Klanten geven ons een 8.7

8

8 feb. 2022

De aanhouder wint

Nadat eerst ons bezwaar was afgewezen zijn we hiertegen in beroep gegaan en met succes. Hartelijk Dank voor wat jullie gedaan hebben, Chapeau

WB Aanbevelen? Ja

10

15 feb. 2022

Vastbijters in positieve zin :-)

Keurig zijn we op de hoogte gehouden ondanks lange doorlooptijd met gemeente. Uitkomst volledig naar wens Dank!

Ron Aanbevelen? Ja

9

13 feb. 2022

Mijn ervaring is zeer goed.

Mijn ervaring over uw dienst is erg prettig. De klachten richting gemeente over de hoogte van de WOZ-waarde van mijn woning heeft u naar tevredenheid richting gemeente verwerkt. Mijn dank voor uw manier van aanpak.

J.Euser Aanbevelen? Ja

10

31 jan. 2022

Zeer professioneel en met gewenste resultaat.

Ik ben zeer tevreden over de wijze waarop Bezwaarmaker de bezwaarprocedure heeft uitgevoerd en afgehandeld. Zeer professioneel en uiteindelijk ook met het gewenste resultaat. Ik ben ook zeer tevreden over de wijze waarop ik op de hoogte ben gehouden over de voortgang.

Elle Aanbevelen? Ja

8

4 feb. 2022

Gerichte info, helder wat zelf wel/ niet doen

Geruststellende gedachte dat jullie procedures in de gaten houden en heldere info vragen en geven. Was even wat cynisch, eerst zien dan geloven. Maar door te cummuniceren met mij heeft mij geholpen in loslaten en vertrouwen hebben met een geweldig resultaat!

S.spigt Aanbevelen? Ja

9

10 feb. 2022

Prima ik heb vermindering gekregen.

Geen klachten ik heb niets hoeven te doen het ging stilletjes aan mij voorbij en het gebeurde gewoon.

R.p. Beijleveld Aanbevelen? Ja

8

19 jan. 2022

De ervaring wordt sterk beïnvloed over het al of niet behalen van succes, In dit geval dus goed

Vakbekwaam, anders zou het bezwaar niet zijn gehonoreerd. Ik werd steeds goed geïnformeerd zodra de procedure daartoe aanleiding gaf.

G.A. Aanbevelen? Ja

10

22 jan. 2022

prima werk geleverd

Een keer een vragenformulier moeten invullen en de rest ging vanzelf. Verder geen gezeur, alles zelfstandig afgehandeld en het resultaat was super.

R. Aanbevelen? Ja

Je hebt ons gezien bij