De specialist in de WOZ en OZB

Bezwaar WOZ Midden-Groningen 2021

Bezwaar WOZ waarde Midden-Groningen

Heeft u het vermoeden dat ook uw WOZ-waarde niet klopt? Laat haar dan gratis op juistheid controleren door Bezwaarmaker.nl. Blijkt de WOZ-waarde te hoog, dan maken wij namens u bezwaar. In 89% van de door ons behandelde dossiers wordt de WOZ-waarde ook daadwerkelijk verlaagd.

Bezwaar woz Midden-Groningen

Het bepalen van de WOZ-waarde van uw huis is vaak een geautomatiseerde handeling waardoor het soms voor kan komen dat de WOZ-waarde die word bepaald door de gemeente Midden-Groningen helemaal niet meer overeenkomt met de huidige WOZ-waarde van uw pand. Denk aan bijvoorbeeld achterstallig onderhoud, of wijzigingen die hebben plaatsgevonden in de omgeving die nadelig zijn voor u. U betaalt dan te veel OZB, te veel inkomstenbelasting en een te hoge waterschapsheffing. Om dit te voorkomen kunt u bezwaarmaker.nl bezwaar laten maken tegen de door de gemeente 's Gravenhage vastgestelde WOZ-waarde van uw pand. Dit is voor u geheel kosteloos!

Aanmelden

Bezwaarmaker 8.5102990