In de eerste acht weken van elk kalenderjaar valt de onvermijdelijke envelop bij u op de deurmat: de WOZ beschikking van de gemeente wordt dan aan u verstuurd. De WOZ-beschikking is een document waarop u kunt teruglezen hoe hoog de waarde van uw onroerende zaak, in dit geval uw eigen woning, is geschat. Deze waarde wordt gebruikt voor de bepaling van onder andere de onroerend zaakbelasting (OZB), de inkomstenbelasting en de waterschapsbelasting. De WOZ-waarde is zo in grote mate beslissend bij de bepaling van enkele van de belangrijkste belastingen die u jaarlijks betaalt.

Zes weken de tijd voor uw bezwaarschrift

Behalve op de bovenstaande belastingen heeft de WOZ-waarde ook impact op de afvalstoffenheffing, rioolheffing en erf- en schenkbelasting. Bent u het niet eens met de waarde van uw woning zoals deze door uw gemeente is bepaald? Dan kunt u bezwaar maken tegen de WOZ van uw eigen huis. Hier heeft u als woningbezitter zes weken de tijd voor. In de brief die uw gemeente aan u heeft verstuurd, kunt u lezen hoe u uw bezwaar indient. In dit bezwaar zet u uiteen om welke reden(en) u het niet eens bent met de vastgestelde WOZ-waarde.

Benodigde informatie

Wilt u het bezwaar tegen de WOZ van uw eigen huis met sterke argumenten kunnen onderbouwen, dan heeft u in ieder geval het taxatieverslag van uw gemeente nodig. In dit verslag staat beschreven hoe de gemeente de waarde heeft bepaald. Echter is dat niet het enige. U kunt in het WOZ-waardeloket namelijk ook uw WOZ-waarde met die van andere woningen vergelijken. Tevens kunt u via het Kadaster inzicht krijgen in de verkoopprijs van woningen binnen uw postcodegebied. Door deze informatie te gebruiken voor uw bezwaar tegen de WOZ van uw eigen huis, kunt u uw punt gedetailleerder en dus sterker maken.

Om welke redenen valt een WOZ-waarde vaak te hoog uit?

Wellicht is het u bekend dat 1 januari van het voorgaande kalenderjaar als peildatum voor de WOZ-waarde van uw woning geldt. De kans is klein dat u uw woning rond die tijd hebt aangeschaft, waardoor een eerste afwijking al zeer waarschijnlijk is. Zeker gezien de huidige ontwikkelingen in de woningmarkt, zal de WOZ-waarde hoger uitvallen. Ook wanneer externe factoren als verzakking tot schade aan uw woning hebben geleid, zal de door de gemeente bepaalde WOZ-waarde niet overeenstemmen met de daadwerkelijke huidige marktwaarde van uw woning.

Gemeenten bepalen de WOZ-waarde aan de hand van computergestuurde modellen

Maar er bestaat nog een belangrijke reden waarom de geschatte waarde van uw woning niet accuraat is en u bezwaar zult willen maken tegen de WOZ van uw huis. Deze reden is eenvoudigweg van praktische aard. Uw gemeente heeft immers geen tijd om jaarlijks al het onroerend goed op de juiste manier te taxeren door bijvoorbeeld uw woning te bezoeken. Daarom gebruikt uw gemeente vergelijkingsobjecten uit de omgeving. Op basis van een systematische modelvergelijking wordt zo uw WOZ-waarde bepaald. Omdat deze procedure computergestuurd is, liggen onnauwkeurigheden op de loer.

Bezwaar maken tegen de WOZ van uw eigen huis

Bezwaar maken tegen een te lage WOZ van uw eigen huis

Bij bezwaar maken tegen de WOZ van uw eigen huis denkt u waarschijnlijk direct aan bezwaar maken tegen een te hoog geschatte waarde, waardoor u een hogere belasting dient te betalen. Hiervan is in de meeste gevallen sprake. Maar wist u dat u ook bezwaar kunt maken tegen een te laag geschatte waarde? Wanneer u bijvoorbeeld van plan bent om op korte termijn uw woning te verkopen, heeft u belang bij een hogere WOZ-waarde. Dit stelt u in de positie om een hoger openingsbod te rechtvaardigen. Ook de rente van een hypotheek zonder NHG zal lager worden wanneer de WOZ-waarde van uw woning hoger is. Het verschil tussen uw hypotheek en de woningwaarde is dan namelijk kleiner en dus in uw voordeel.

Bezwaar indienen? Uw persoonlijke situatie is bepalend

Of bezwaar maken tegen de WOZ van uw eigen huis een verstandig idee is, is dus geheel afhankelijk van uw persoonlijke situatie en belangen. Het maken van bezwaar is een keuze die u zelf maakt. Wilt u een bezwaarschrift bij uw gemeente indienen? Op hun website en in de brief die u heeft ontvangen, vindt u de informatie betreffende hoe u dat doet. Zoals al eerder genoemd heeft u hier zes weken de tijd voor. Heeft u meer tijd nodig om uw bezwaar goed te kunnen onderbouwen? Dan verstuurt u een zogeheten pro forma bezwaarschrift. Daarin geeft u aan dat u binnen een bepaalde tijd verdere aanvulling zult verstrekken.

Uw motivatie

Wanneer u bezwaar wilt maken tegen de WOZ van uw eigen huis, dient u dit uiteraard goed te motiveren. Dit houdt in dat u in de brief moet uitleggen om welke reden uw het niet eens bent met de beslissing van uw gemeente betreffende de vastgestelde waarde. Gebruikt u daarbij vooral concrete cijfers en informatie uit bronnen als het taxatieverslag en het Kadaster. Uw gemeente is verplicht om zo snel mogelijk een uitspraak op uw bezwaarschrift te doen, maar dient dit in ieder geval voor het eind van het jaar te doen. Binnen zes weken na dagtekening van deze uitspraak kunt u, indien gewenst, beroep aantekenen.

De uitspraak van de gemeente

Aan de hand van de door u aangedragen motivatie buigt de verantwoordelijke van uw gemeente zich opnieuw over de WOZ-waarde van uw woning. Indien de gemeente hiertoe niet voor het eind van het jaar in staat is, mag deze termijn eenmalig met zes weken worden verlengd. Hierover dient u tijdig communicatie over te ontvangen. Voor langer uitstel is uw officiële toestemming nodig. Is het bezwaar maken tegen de WOZ van uw eigen woning succesvol gebleken? Dan geeft uw gemeente de nieuwe waarde door aan de partijen die de WOZ gebruiken om hun heffingen te berekenen.

In beroep tegen de reactie op uw bezwaarschrift

Wijst uw gemeente uw bezwaar tegen de eerder door hen vastgestelde WOZ-waarde af? Deze is dan verplicht om hiervoor een duidelijke motivatie te geven. Indien u zich hiertoe genoodzaakt voelt, kunt u hiertegen in beroep gaan. De brief die u als reactie op uw bezwaar heeft ontvangen, vermeldt bij welke rechtbank u dit moet doen. Ook dit moet binnen zes weken gebeuren, tenzij u wederom een pro forma beroepschrift indient. U kunt in beroep gaan wanneer de uitspraak onveranderd is of wanneer u van mening bent dat de WOZ-waarde in onvoldoende mate is aangepast.

Dit moet u weten als u uw woning verhuurt

Verhuurt u als woningeigenaar uw woning en bent u niet van plan om bezwaar te maken tegen de WOZ van uw eigen woning? Sinds 2016 maakt de wet het huurders eveneens mogelijk om bezwaar te maken tegen de vastgestelde waarde. Het zal hierbij om een te hoge WOZ-waarde gaan. Alhoewel een huurder van uw woning uiteraard geen OZB betaalt, kunt u deze als verhuurder wel doorberekenen in de huurprijs. Wanneer een huurder succesvol bezwaar maakt tegen een te hoge WOZ-waarde, kan deze ervoor zorgen dat de maximale huurprijs naar beneden wordt geschroefd.

Uw bezwaar tegen de WOZ van uw eigen woning door een WOZ-bureau laten uitvoeren

Zeker wanneer u nog niet eerder met dit bijltje hebt gehakt, kan het verstandig zijn om het indienen van uw bezwaar uit handen te geven aan een WOZ-bureau. In verreweg de meeste gevallen is de slagingskans dan een stuk groter. Dit komt doordat de specialisten die bij deze bureaus werkzaam zijn veel inhoudelijke kennis en ervaring op dit gebied bezitten. Ook zijn zij op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen. U hoeft zelf niet aan de kosten bij te dragen; de specialistische bureaus dienen bij uw gemeente een kostenvergoeding in. Bezwaar maken tegen de WOZ van uw eigen huis levert u zo dus ook geen enkel financieel risico op.

klantenvertellen logo

3.378+ reviews

Klanten geven ons een 8.7

9

13 feb. 2022

Mijn ervaring is zeer goed.

Mijn ervaring over uw dienst is erg prettig. De klachten richting gemeente over de hoogte van de WOZ-waarde van mijn woning heeft u naar tevredenheid richting gemeente verwerkt. Mijn dank voor uw manier van aanpak.

J.Euser Aanbevelen? Ja

8

8 feb. 2022

De aanhouder wint

Nadat eerst ons bezwaar was afgewezen zijn we hiertegen in beroep gegaan en met succes. Hartelijk Dank voor wat jullie gedaan hebben, Chapeau

WB Aanbevelen? Ja

10

15 feb. 2022

Vastbijters in positieve zin :-)

Keurig zijn we op de hoogte gehouden ondanks lange doorlooptijd met gemeente. Uitkomst volledig naar wens Dank!

Ron Aanbevelen? Ja

10

22 jan. 2022

prima werk geleverd

Een keer een vragenformulier moeten invullen en de rest ging vanzelf. Verder geen gezeur, alles zelfstandig afgehandeld en het resultaat was super.

R. Aanbevelen? Ja

10

31 jan. 2022

Zeer professioneel en met gewenste resultaat.

Ik ben zeer tevreden over de wijze waarop Bezwaarmaker de bezwaarprocedure heeft uitgevoerd en afgehandeld. Zeer professioneel en uiteindelijk ook met het gewenste resultaat. Ik ben ook zeer tevreden over de wijze waarop ik op de hoogte ben gehouden over de voortgang.

Elle Aanbevelen? Ja

8

19 jan. 2022

De ervaring wordt sterk beïnvloed over het al of niet behalen van succes, In dit geval dus goed

Vakbekwaam, anders zou het bezwaar niet zijn gehonoreerd. Ik werd steeds goed geïnformeerd zodra de procedure daartoe aanleiding gaf.

G.A. Aanbevelen? Ja

9

10 feb. 2022

Prima ik heb vermindering gekregen.

Geen klachten ik heb niets hoeven te doen het ging stilletjes aan mij voorbij en het gebeurde gewoon.

R.p. Beijleveld Aanbevelen? Ja

8

4 feb. 2022

Gerichte info, helder wat zelf wel/ niet doen

Geruststellende gedachte dat jullie procedures in de gaten houden en heldere info vragen en geven. Was even wat cynisch, eerst zien dan geloven. Maar door te cummuniceren met mij heeft mij geholpen in loslaten en vertrouwen hebben met een geweldig resultaat!

S.spigt Aanbevelen? Ja

Je hebt ons gezien bij