Bij Bezwaarmaker merken we dat veel mensen zijn die nog met vragen over de WOZ rondlopen. In dit artikel behandelen wij 6 vragen over de WOZ waarde. Elk voorjaar krijgen eigenaren van onroerend goed in Nederland de brief over de WOZ waarde. Anders dan men zou mogen aannemen, komt het nog wel eens voor dat deze waarde niet correct is voor jouw woning. Dit heeft gevolgen voor de belasting die je betaalt. In dit artikel geven we antwoord op een aantal belangrijke vragen met betrekking tot de Wet Waardering Onroerende Zaken.

1. Wat telt mee voor de WOZ-waarde en hoe wordt deze bepaald?

Laten we starten met de 6 vragen over de WOZ waarde. De WOZ waarde wordt bepaald op basis van kenmerken van het object. Dit zijn objectgebonden eigenschappen, zoals staat van het pand en de oppervlakte. Daarnaast zijn er gebiedsgebonden eigenschappen, zoals ligging en omgeving. Voor de WOZ-waarde berekenen gebruikt de gemeente of het samenwerkingsverband van gemeenten die de WOZ zaken regelt data uit de markt. Dit zijn onder andere verkoopprijzen van omliggende woningen, aangevraagde bouwvergunningen en al bij de gemeente bekende factoren van een pand. Lees verder voor de andere 5 van de 6 vragen over de WOZ waarde.

2. Hoeveel procent mag de WOZ-waarde stijgen?

Er is niet een vast percentage waarmee de WOZ waarde stijgt. Zoals je ook in de volgende 6 vragen over de WOZ waarde zult lezen, bepalen gemeenten dit percentage zelf. Zij doen dit op basis van de marktbeweging. De WOZ waarde zou dus ook kunnen dalen. Uit de WOZ waarde komt onder andere de OZB belasting voort. Dit is weer een percentage van de WOZ. De gemeenteraad stelt dit percentage vast voor de volgende groepen: eigenaar woning, eigenaar niet-woning, gebruiker niet woning. Over deze belasting lees je meer in de volgende vraag. Verder hebben wij op onze website ook een handige rekenvoorbeeld om je alvast een inschatting te geven.

3. Welke belastingen komen voort uit de WOZ waarde?

Voor de gemeentebelasting komt de OZB belasting uit de WOZ waarde voort. Ook de afvalstoffenheffing en rioolheffing kunnen hierop gebaseerd zijn. Ook de watersysteemheffing van de waterschappen is gebaseerd op de WOZ waarde. Wat rijksbelastingen betreft, is o.a. het eigenwoningforfait, vermogensrendementsheffing over onroerend goed (behalve eigen woning) en de schenk- en erfbelasting voor woningen op de WOZ waarde gebaseerd. Voor ondernemers kan er een belastingregeling zijn voor de scheiding van privégebruik of zakelijk gebruik van woning of bedrijfsruimte en kan er sprake zijn van afschrijving. Ook hiervoor zal de WOZ waarde gebruikt worden. Lees op de site van de Waarderingskamer meer hierover.

4. Waar is de woz-waarde opvragen gratis?

Nummer 4 van de 6 vragen over de WOZ waarde. Via het WOZ-waarde loket kan de WOZ waarde gratis opgevraagd worden. Er zijn allerlei websites hiervoor en sommigen rekenen een vergoeding ervoor. Via de officiële website is het gratis. Je zult een WOZ-waarde kaart zien waarop je een adres kunt selecteren. Wij raden het aan om ook de WOZ waarde van relevante omliggende woningen te bekijken. Zie je dat vergelijkbare woningen in jouw omgeving een andere WOZ waarde hebben? Dan kan bezwaar maken zeker zinvol zijn.


6 vragen over de WOZ waarde

5. Hoe WOZ bezwaar maken?

Je kunt van je eigen woning of ander onroerende zaak niet alleen de WOZ-waarde opvragen, maar ook een gedetailleerd rapport. Je vraagt dit op via de website van jouw gemeente. Wanneer je het niet eens bent met de WOZ waarde dan kun je bezwaar maken. Je kunt dit zelf doen, maar het is aan te raden dit door een professionele partij als ons te laten doen. Je dient namelijk zelf argumenten voor WOZ verandering aan te dragen. Een deskundige weet deze argumenten beter te verwoorden dan iemand die onervaren is. Bij Bezwaarmaker werken dit soort deskundigen. Met het verlagen van de WOZ waarde kunnen allerlei belastingen dus ineens omlaag gaan.

6. Wat is verder goed om te weten over de WOZ waarde?

De WOZ-waarde huis verlagen heeft als voordeel dat je minder belasting betaalt. Maar er zijn nog een aantal factoren die goed zijn om in overweging te nemen. Want wat is het voordeel van een hoge WOZ-waarde? Wanneer je je huis wilt verkopen, dan kan een hoge WOZ waarde de prijs beïnvloeden. Geïnteresseerden kijken toch naar de WOZ waarde om te bepalen of de verkoopprijs realistisch is. Een te groot gat tussen vraagprijs en WOZ waarde kan argwaan opwekken. Verder kan de WOZ waarde invloed hebben op je hypotheek. Dit was de 6e van de 6 vragen over de WOZ waarde. Lees verder voor extra informatie.

WOZ bezwaar maken is vaak succesvol

Allemaal goed en aardig die 6 vragen over de WOZ waarde, maar is bezwaar maken succesvol? In een artikel van RTL kon je lezen dat WOZ bezwaar in 2018 in 40% van de gevallen succesvol was. Dit cijfer omvat ook de bezwaarschriften van mensen die dit zelf zijn gaan doen. Onze gediplomeerde taxateurs boeken in de regel nog betere resultaten. Aan onze dienstverlening voor WOZ bezwaar maken zijn geen kosten verbonden. Alleen voor erfkwesties brengen wij een bedrag in rekening. Voor deze eerlijke WOZ bezwaar, maken rekenen wij niets, want wanneer wij winnen worden onze kosten door de gemeente vergoed.

Wat kost WOZ bezwaar via bureau doen?

Een schatting van de proceskosten die WOZ bezwaar bureaus als wij in totaal kosten, liggen naar schatting rond de 9,7 miljoen. Dit bedrag is een schijntje als je het vergelijkt met de opbrengsten (geschat op 4,3 miljard). Bovendien geven de cijfers aan dat in 40% van de gevallen de WOZ waarde dus helemaal niet correct was! Zoals je hebt gelezen in de 6 vragen over de WOZ waarde, wordt de WOZ door de gemeente geregeld. Wij dienen voor jou bij jouw gemeente het bezwaarschrift in.

Start direct je bezwaar

Hiermee concluderen we dit artikel, 6 vragen over de WOZ waarde. Je hebt na ontvangst van de OZB beschikking een aantal weken waarin je actie moet ondernemen. De termijn WOZ bezwaar is 6 weken na dagtekening, maar wij raden aan om direct na ontvangst van het OZB besluit in actie te komen. Zit je nu binnen de termijn WOZ bezwaar? Dien jouw zaak direct in bij ons. Wil je dit volgend jaar doen? Zet dan onze website alvast in je agenda voor de eerste weken van februari.

Over de auteur
Ko
Ko Maas
Ko Maas is de oprichter van Bezwaarmaker.nl. Als WOZ-taxateur hebben we in het verleden aan de andere kant van de medaille gewerkt, voor diverse gemeenten. Er werd mijns inziens over het algemeen te luchtig omgegaan met bezwaarschriften. Men werd veelal met een kluitje het riet in gestuurd. Dit was voor mij de aanleiding om met Bezwaarmaker.nl te starten en mensen te helpen naar een eerlijke WOZ-waarde.
klantenvertellen logo

3.378+ reviews

Klanten geven ons een 8.7

8

8 feb. 2022

De aanhouder wint

Nadat eerst ons bezwaar was afgewezen zijn we hiertegen in beroep gegaan en met succes. Hartelijk Dank voor wat jullie gedaan hebben, Chapeau

WB Aanbevelen? Ja

8

4 feb. 2022

Gerichte info, helder wat zelf wel/ niet doen

Geruststellende gedachte dat jullie procedures in de gaten houden en heldere info vragen en geven. Was even wat cynisch, eerst zien dan geloven. Maar door te cummuniceren met mij heeft mij geholpen in loslaten en vertrouwen hebben met een geweldig resultaat!

S.spigt Aanbevelen? Ja

10

22 jan. 2022

prima werk geleverd

Een keer een vragenformulier moeten invullen en de rest ging vanzelf. Verder geen gezeur, alles zelfstandig afgehandeld en het resultaat was super.

R. Aanbevelen? Ja

10

15 feb. 2022

Vastbijters in positieve zin :-)

Keurig zijn we op de hoogte gehouden ondanks lange doorlooptijd met gemeente. Uitkomst volledig naar wens Dank!

Ron Aanbevelen? Ja

9

10 feb. 2022

Prima ik heb vermindering gekregen.

Geen klachten ik heb niets hoeven te doen het ging stilletjes aan mij voorbij en het gebeurde gewoon.

R.p. Beijleveld Aanbevelen? Ja

10

31 jan. 2022

Zeer professioneel en met gewenste resultaat.

Ik ben zeer tevreden over de wijze waarop Bezwaarmaker de bezwaarprocedure heeft uitgevoerd en afgehandeld. Zeer professioneel en uiteindelijk ook met het gewenste resultaat. Ik ben ook zeer tevreden over de wijze waarop ik op de hoogte ben gehouden over de voortgang.

Elle Aanbevelen? Ja

8

19 jan. 2022

De ervaring wordt sterk beïnvloed over het al of niet behalen van succes, In dit geval dus goed

Vakbekwaam, anders zou het bezwaar niet zijn gehonoreerd. Ik werd steeds goed geïnformeerd zodra de procedure daartoe aanleiding gaf.

G.A. Aanbevelen? Ja

9

13 feb. 2022

Mijn ervaring is zeer goed.

Mijn ervaring over uw dienst is erg prettig. De klachten richting gemeente over de hoogte van de WOZ-waarde van mijn woning heeft u naar tevredenheid richting gemeente verwerkt. Mijn dank voor uw manier van aanpak.

J.Euser Aanbevelen? Ja

Je hebt ons gezien bij