De specialist in de WOZ en OZB

Nieuws


Huidige stand van zaken Bezwaren 2012

Van januari tot en met juni 2012 zijn er door Bezwaarmaker enkele duizenden bezwaarschriften tegen WOZ-beschikkingen ingediend bij diverse gemeenten, ook namens u of uw bedrijf. Bij een groot deel van de WOZ-waarderingen die de gemeenten voor onze relaties hebben verricht, is de vergelijking met andere woningen niet correct gemaakt, waardoor de woningen te hoog zijn gewaardeerd.
 

Door een goede onderbouwing wordt in veel gevallen een lagere waarde toegekend aan uw woning of bedrijfspand. Bij de reeds afgehandelde bezwaren over 2012 hebben wij een nieuw  record bereikt; een verlaging van € 635.000,-.
 

De termijn om een woz bezwaar tegen een WOZ-beschikking af te handelen, is voor alle gemeenten een geheel kalenderjaar. Indien een gemeente onvoldoende tijd heeft om een bezwaarschrift af te handelen, dan heeft zij de mogelijkheid om de beslistermijn te verlengen met 6 weken. Dit heeft tot gevolg dat veel gemeenten op 1 januari 2013, maar uiterlijk 15 februari 2013, de bezwaarschriften tegen het belastingjaar 2012, moeten hebben afgerond.

 

Aangezien ons werkgebied zich over heel Nederland verspreid én wij hierdoor contact hebben met diverse gemeenten, zien wij veel verschillen tussen de afhandeltermijn bij diverse gemeenten. Slechts een aantal gemeenten hebben in het begin van de zomer al een uitspraak gedaan;  de meerderheid van de gemeenten doet pas een uitspraak in de laatste maanden van het jaar. Om uw zorgen uit handen te nemen, houden wij toezicht op de termijn waarbinnen uw gemeente dient te reageren op uw bezwaarschrift. Indien wij geen reactie hebben ontvangen, dan zullen wij uw gemeente in gebreke stellen om, onder druk van het opleggen van een dwangsom, alsnog een uitspraak af te dwingen. De waarde die na de uitspraak op het bezwaarschrift volgt, dient u (mogelijk) te verwerken in uw aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2012. Deze aangifte behoort doorgaans vóór 01 april 2013 te zijn ingediend, waardoor het voor u van belang kan zijn op tijd over de verlaagde WOZ-waarde te beschikken.

Terug naar overzicht

Onze beoordeling

8.5

Gebaseerd op onafhankelijke 2992 beoordelingen via klantenvertellen.nl

Alle 2992 beoordelingen

Waarom Bezwaarmaker?

  • Kosteloos bezwaar maken
  • Betaal minder belasting
  • Grotere kans op succes
  • Actief in heel Nederland
  • Deskundig bezwaarschrift

Maak bezwaar
Bezwaarmaker 8.5102992