De specialist in de WOZ en OZB

Bezwaar WOZ 's-Gravenhage 2020

Bezwaar WOZ waarde 's-Gravenhage

Veel inwoners van Den Haag maken WOZ bezwaar. Ze zijn het niet eens met de waarde die de gemeente aan hun woning of bedrijfspand toekent. WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. Deze waarde wordt elk jaar door de gemeente bepaald voor alle woningen en andere panden in Den Haag. Deze WOZ waarde wordt vaak te hoog vastgesteld. En dat heeft gevolgen voor de belasting die u moet betalen. De WOZ waarde is namelijk bepalend voor een heel aantal belastingen. Als deze naar beneden bijgesteld wordt, levert je dat dus een forse besparing op.

 

Waarom WOZ bezwaar in Den Haag maken?

De gemeente stelt de WOZ waarde van je woning of ander pand in Den Haag vast. Toch valt deze waardebepaling in veel gevallen te hoog uit. De gemeente gaat namelijk uit van een algemeen rekenmodel. Er wordt gekeken naar de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in Den Haag. Ook de inhoud, de oppervlakte en het bouwjaar van je woning of bedrijfspand tellen mee. Waar geen rekening mee gehouden wordt, zijn de specifieke kenmerken. Een verouderde badkamer of achterstallig onderhoud verlagen bijvoorbeeld de WOZ waarde van je woning. Het zijn geldige redenen om een bezwaar bij de gemeente in te dienen.

 

Op tijd WOZ waarde bezwaar maken

Elk jaar krijg je van de gemeente Den Haag een WOZ beschikking. Als je het niet eens bent de waarde die de gemeente heeft bepaald, kun je bezwaar maken. Hiervoor heb je zes weken de tijd. In je bezwaar voer je goede redenen aan waarom de WOZ waarde moet worden bijgesteld. Alleen goed gemotiveerde bezwaarschriften zullen door de gemeente gegrond worden verklaard. Vind je het lastig om zelf een goed bezwaarschrift op te stellen? Laat dit dan door een professional doen. Bezwaarmaker kan dit als geen ander voor je regelen. Particulieren kunnen zelfs helemaal gratis bezwaar maken tegen de WOZ waarde van hun woning in Den Haag.

 

De WOZ waarde is bepalend voor verschillende belastingen

Waarom is het zo belangrijk dat de WOZ waarde van je woning bijgesteld wordt? Dat heeft te maken met de diverse belastingen die je moet betalen. De WOZ waarde is namelijk bepalend voor de bekende Onroerend Zaak Belasting. Daarnaast worden de vermogensbelasting, inkomstenbelasting, waterschapsbelasting en roerendruimtebelasting gebaseerd op de WOZ waarde. Die is dus van grote invloed. Als de waarde naar beneden wordt bijgesteld, ga je dus een stuk minder belasting betalen. Ook voor huurwoningen in Den Haag kun je bezwaar maken. De huurprijs wordt namelijk vaak vastgesteld op basis van de WOZ waarde. Bezwaar maken loont en kan jou als inwoner van Den Haag veel financieel voordeel opleveren.

 

Hoe kun je het beste een WOZ waarde bezwaar in Den Haag indienen?

Het opstellen van een goed onderbouwd WOZ bezwaar kost tijd. Je wilt een goed onderbouwd bezwaar indienen met geldige redenen om de WOZ waarde van je woning te verlagen. Daarom kun je eerst pro forma bezwaar maken. Dat geeft je meer tijd om een gedegen bezwaarschrift in te dienen. Zodra je bezwaar binnen is bij de gemeente, moet deze je binnen zes weken een reactie geven. Dan hoor je of je bezwaar gegrond is verklaard of niet. Zie je tegen de hele procedure op of heb je weinig tijd? Laat Bezwaarmaker dan je bezwaarschrift opstellen en indienen bij de gemeente Den Haag.

 

Wie kan er in Den Haag bezwaar maken?

Zowel woningeigenaren, huurders als ondernemers kunnen bezwaar maken tegen de WOZ waarde in Den Haag. Het is zeker de moeite waard om na te gaan of bezwaar maken je voordeel kan opleveren. Heb je geldige redenen die je kunt aanvoeren om de WOZ waarde van je woning bij te laten stellen? Dan loont het zeker om een bezwaarschrift in te dienen. Bij Bezwaarmaker kun je dit als particulier zelfs helemaal gratis doen. Als je bezwaar door de gemeente gegrond wordt verklaard, kan dat je een besparing van tientallen tot honderden euro’s opleveren.

 

Gemakkelijk WOZ bezwaar maken in Den Haag?

Veel mensen denken dat het lastig is om een WOZ bezwaar in te dienen. Dat hoeft echter helemaal niet zo te zijn. Bezwaarmaker regelt het op een efficiënte manier voor je. Zo heb je zelf geen last van een ingewikkelde procedure en dien je een goed gemotiveerd bezwaar in bij de gemeente Den Haag. Grote kans dat dit gehonoreerd wordt, zodat de WOZ waarde van je woning naar beneden wordt bijgesteld. Ben jij het niet eens met de WOZ waarde van je woning of bedrijfspand in Den Haag? Schakel dan Bezwaarmaker in om dit op een succesvolle manier af te handelen.

Aanmelden

Bezwaarmaker 8.5102711